Klauzula nr 3434

Dodano: 24-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII AmC 277/11
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania." XVII AmC 277/11
 

Pliki do pobrania

wstecz