Klauzula nr 2161

Dodano: 14-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 1175/09; XVII AmC 274/09
VI ACa 1175/09 XVII AmC 274/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: „opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok."
 
Przepis w sposób wyraźny
i wyczerpujący zarazem precyzuje katalog wymaganych przez ustawodawcę informacji, które muszą zostać zamieszczone we wzorcu umownym. Bez wątpienia informacje te w kwestionowanym OWU są zawarte.

 

wstecz