Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
VI ACa  854/07  

XVII AmC 42/06

Postanowienie art. 8 ust. 7 OWU stanowi, że „po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania.” Postanowienie to tylko z pozoru stwarza równoprawną sytuację obu stron umowy. 

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

art. 8 ust. 7 „Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania."

 

wstecz