Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
VI ACa  854/07   XVII AmC 42/06

O takim, abuzywnym  charakterze tego postanowienia dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, w brzmieniu „zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym (…) wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.” wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki regulacji zawartej w art. 8 ust. 7 OWU. Razem oba postanowienia wprowadzają regułę, wedle której wykonanie obowiązku przez pozwanego, w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, powoduje podwójnie niekorzystny skutek po stronie konsumenta. 

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

art. 6 ust. 6 „ Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania."

 

wstecz