Klauzula nr 1323. Skutki opóźnienia zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej w terminie

Dodano: 13-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 102/07
Uznaje za niedozwolone i zakazuje  Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. z/s w S.  stosowania w umowach z konsumentami postanowień wzorca umownego o treści: 
„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.”
 
XVII AmC 102/07

Pliki do pobrania

wstecz