Klauzula nr 1223. Ubezpieczenie budynku lub lokalu: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 12-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII AmC 103/05

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w Ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „....” o treści art. 4.6.1 pkt 18 „Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie poszczególnych części składowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."

XVII AmC 103/05

Pliki do pobrania

wstecz