Istotny pogląd w sprawie - UOKiK podsumowuje swoje dotychczasowe działania

Dodano: 13-07-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów minęło już ponad rok. Urząd postanowił podsumować ten okres w zakresie nowego narzędzia do ochrony konsumentów, jakim dysponuje Prezes UOKiK wskutek wejścia w życie zmienionych przepisów, tj. wydawanie istotnych poglądów (czytaj więcej: Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Istotny pogląd w sprawie). Przed wejściem w życie nowelizacji z możliwości wydawania istotnych poglądów mogli korzystać Rzecznik Finansowy oraz organizacje społeczne.

Od kwietnia 2016 r. do urzędu wpłynęło ponad 270 wniosków o wydanie istotnego poglądu w sprawie. Prezes do tej pory przedstawił jedynie ponad 100 istotnych poglądów. Jak wskazano w komunikacie urzędu, większość istotnych poglądów dotyczyła kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim. Spory, w których konsumenci prosili o wydanie istotnego poglądu, dotyczyły też kredytów w obcej walucie, głównie kwestie ustalania spreadów, składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego czy wysokości oprocentowania. Także konsumenci skarżyli się na ubezpieczenia na życie z UFK, głównie przedmiotem sporu była tu wysokość naliczanych opłat likwidacyjnych.

- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy poglądu możemy nie tylko wzmocnić pozycję konsumentów, lecz także przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnych - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. - Poza branżą finansową, ubezpieczeniową istnieją też inne obszary, w których widzimy nierozstrzygnięte spory pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W tych sprawach będziemy wydawać kolejne poglądy – dodaje.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, bądź na wniosek sądu. Wszystkie wydawane przez urząd istotne poglądy są na bieżąco publikowane na stronie internetowej.

wstecz