Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Dodano: 10-08-2022
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 2 czerwca 2022 r. decyzję, w której uznała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Finansowe za „podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, przy organizacji i nadzorowaniu wykonywania czynności agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego”.

Karygodne działanie miało polegać na nieprawidłowościach w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Decyzja jest ostateczna.

wstecz