Decyzje KNF z 14 maja 2021 r. – Nedwidek ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa TU UNIQA

Dodano: 14-05-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła komunikat dotyczący decyzji podjętych przez organ w dniu 14 maja 2021 r.

Po pierwsze, Komisja wyraziła zgody na zmiany w zarządzie obu ubezpieczeniowych spółek UNIQA. Marcin Nedwidek otrzymał zgodę na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Zgodę otrzymał też Jakub Machnik. Będzie on odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w Zarządzie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Ponadto KNF cofnęła swoją decyzję z dnia 7 września 2020 r., w której odmówiła wyrażenia zgody na powierzenie Joannie Erdman funkcji Członka Zarządu ING Banku Śląskiego SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej banku, KNF przychyliła się do argumentów RN i stwierdziła, że Joanna Erdman spełnia wszystkie ustawowe wymogi do sprawowania powierzonej jej funkcji.

Komisja zapoznała się też z:

  • informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec lutego 2021 r.
  • raportem dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 r. 
  • informacją o sytuacji finansowej domów maklerskich wg stanu na koniec 2020 r. 
  • informacją w sprawie badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze domów maklerskich w 2020 r.
Tagi: knf
wstecz