50. posiedzenie KNF: 200 tys. zł kary dla Warty

Dodano: 18-12-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się pięćdziesiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym terminie odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm. Komisja, szacując wysokość sankcji, uwzględniła fakt, że nieprawidłowości dotyczyły jedynie procesów likwidacyjnych przeprowadzanych przez HDI Asekuracja TU SA oraz wdrożenie przez towarzystwo odpowiednich procedur oraz środków zaradczych mających na celu usprawnienie procesu likwidacji szkód.

Komisja ponadto utrzymała w mocy swoją decyzję z dnia 13 marca 2018 r. ws. nałożenia na Generali TU SA kary 560 tys. zł. Sankcja związana jest z przypadkami ustalania wysokości składki na poziomie niezapewniającym wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów działalności. Czytaj więcej: 383. posiedzenie KNF. Komisja nie wyraziła sprzeciwu ws. połączenia życiowych spółek Compensy i POLISA-ŻYCIE

KNF utrzymała w mocy dwie decyzje nakładające na członków zarządu kary po 90 tys. zł z tytułu stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną. Jest to związane z przygotowaniem przez podmiot raportów finansowych w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki i jej grupy kapitałowej.

Podczas posiedzenia KNF wyraziła zgodę na powołanie dwóch osób do zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń SA – zgodnie z decyzją Komisji Andrzej Grzych będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu Credit Agricole TU SA, a Agata Ilnicka funkcję Członka odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Z kolei Rafał Piotrowski uzyskał zgodę na zasiadanie w Zarządzie MetLife PTE SA.

Komisja przedstawiła też swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się m.in. z raportem „Wyniki badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2018 rok” oraz z informacją o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 9 stycznia 2020 r.

wstecz