415. posiedzenie KNF: 900 tys. zł dla PZU

Dodano: 05-12-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyło się 415. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania i niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń w latach 2013-2015.

Ponadto, Komisja zapoznała się z informacją o działalności funduszy emerytalnych w III kwartale 2018 r.

Kolejne posiedzenie jest zaplanowane na dzień 18 grudnia 2018 r.

wstecz