396. posiedzenie KNF: TUW PZUW ze zgodą na oferowanie ubezpieczeń na ryzyko choroby

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 26-06-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyło się 396. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Podmiot otrzymał zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w gr. 2 działu II, tj. ubezpieczeniach choroby.

Zgodnie z danymi KNF, w I kw. 2018 r. składka zebrana z tytułu ubezpieczeń choroby wyniosła 197,8 mln zł. Z kolei wynik techniczny w tym sektorze uplasował się na poziomie blisko 133 mln zł. Oznacza to niską szkodowość w tej grupie ubezpieczeń, a co za tym idzie zyski dla zakładów ubezpieczeń. 

Również TUZ PZUW, który jest na rynku od 2015 r., możne pochwalić się rozwojem swojej działalności. W 2017 r., w drugim roku swojej działalności, TUW PZUW zebrało 384 mln zł przypisu składki, czyli prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Zakład ubezpieczeń wzajemnych wypracował 2,3 mln zł nadwyżki finansowej (po 2016 r. było to 14 tys. zł). Wyniki te plasują TUW na 3. pozycji na rynku ubezpieczeń wzajemnych. Czytaj więcej: Rekordowe wyniki TUW PZUW za 2017 r. Wejście na rynek ubezpieczeń choroby zapewne jeszcze bardziej zmocni dynamikę rozwoju towarzystwa oraz uczyni ofertę bardziej atrakcyjną dla obecnych i przyszłych członkow TUW-u.  

Ponadto, Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 r. O Raporcie rocznym UFG za 2017 r. pisaliśmy na beinsured.pl w art. „Raport UFG: wzrosła wykrywalność nieubezpieczonych posiadaczy aut”.

Komunikat z 396. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r. jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz