350. posiedzenie KNF. Kara dla Compensa za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań

Dodano: 12-04-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się 350. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (jako następcę prawnego Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group) karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak podaje KNF, kara ta została nałożona za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Ponadto Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Podczas posiedzenia KNF zapoznała się również z informacją na temat:

  • podsumowania czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2016,
  • indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2016 r.,
  • działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2015 r.,
  • podmiotów wpisanych na Listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 01.03.2017 do 31.03.2017 r.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 25 kwietnia 2017 r.

wstecz