Ciąg dalszy debaty nad pracą zdalną!

Niedawno odbyło się posiedzenie Senatu w sprawie pracy zdalnej! Senat zaproponował 30 dni pracy zdalnej okazjonalnej (zamiast 24) oraz 3 miesiące (zamiast 2) vacatio legis.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna w kodeksie pracy – jakie zmiany?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej. Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku. Sejm przewiduje vacatio legis w wymiarze dwóch miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

...
Czytaj więcej

Polecenie włączenia kamerki podczas spotkania online – czy to już monitorowanie pracownika?

Spotkania online, wewnętrzne szkolenia online, wideokonferencje to już codzienność dużej części pracowników. Większość z nich każdego dnia łączy się ze swoimi współpracownikami za pomocą znanych platform komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy

Czy śmierć ubezpieczonego w pracy była wypadkiem przy pracy czy też wynikiem udaru krwotocznego mózgu?

...
Czytaj więcej

Nowa stawka diety za podróż służbową

Dnia 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

...
Czytaj więcej

DYREKTYWA WORK-LIFE BALANCE A POLSKIE PRZEPISY – najważniejsze zmiany!

W bieżącym roku i latach następnych (mając na uwadze tempo prac legislacyjnych) zapowiadają się istotne zmiany w Kodeksie pracy. Obecnie najbardziej medialnym tematem jest wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej.

...
Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe - objawy, przyczyny i zmiany w prawie dotyczące możliwości otrzymania zwolnienia lekarskiego

Definicja wypalenia zawodowego jest znana co najmniej od początku XX wieku. Na stałe do słownika wprowadziła go Christina Maslach wraz ze swoją trójwymiarową teorią wypalenia.

...
Czytaj więcej

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany w PPK

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zostały zmienione ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

...
Czytaj więcej

Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – przedawnienie

Przed nami bardzo istotne zmiany w Kodeksie cywilnym. W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: Nowelizacja).

...
Czytaj więcej

Coraz większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi

Fundacja Polska Bezgotówkowa opublikowała wyniki badania dotyczącego zwyczajów płatniczych Polaków.

...
Czytaj więcej

Stan zagrożenia epidemicznego a praca zdalna

W dniu 16 maja 2022 r. w Polsce został odwołany stan epidemii i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Będzie on obowiązywał do odwołania. Czy ma to znaczenie dla pracy zdalnej, a jeżeli tak, to jakie?

...
Czytaj więcej

Wyrok NSA w sprawie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 wypowiedział się w temacie zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.

...
Czytaj więcej

Kara umowna bez kwoty maksymalnej i końcowego terminu jej naliczania jest dopuszczalna

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem limitowania kar umownych.

...
Czytaj więcej

Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu - poradnik

Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości lub na obecność narkotyków jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

...
Czytaj więcej

Pracodawco i pracowniku - szykuje się rewolucja w kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów został wskazany na II kwartał 2022 r.

...
Czytaj więcej

Pracodawco i pracowniku – nowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą zwłaszcza okresu zasiłkowego, ale także wysokości zasiłku chorobowego, obliczania podstawy wymiaru zasiłków.

...
Czytaj więcej

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Od 1 grudnia 2021 r. został rozszerzony katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zmiana przepisów ma na celu sankcjonowanie pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” i w ten sposób pozwalają takim osobom uchylić się od płacenia alimentów.

...
Czytaj więcej

Sygnaliści w zakładzie pracy – czyli podstawowe informacje na temat nowych przepisów UE

W ostatnim czasie na pewno każdy słyszał pojęcie – sygnalista. Kim on jest? Pojawiają się dalsze pytania –  o co chodzi z tymi naruszeniami w zakładzie pracy, dlaczego pracodawcy muszą objąć ich ochroną, na czym polegają nowe obowiązki pracodawcy?

...
Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej

Pracodawca wysyłając lub pozwalając pracownikowi na wykonywanie pracy zdalnie, będzie musiał liczyć się z ciążącymi na nim nowymi obowiązkami.

...
Czytaj więcej

„Czas na ochronę sygnalistów” - badanie EY

Niebawem w życie wejdzie Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów. W związku z tym, koncern EY, przeprowadził wśród polskich spółek, które od 17 grudnia bieżącego roku, będą podlegały jej wymogom badanie: „Czas na ochronę sygnalistów”.

...
Czytaj więcej

Czy dzięki projektowi ustawy zwiększy się liczba sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach?

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej zdecydowanie rozszerzy zakres ochrony sygnalistów. Pracownicy zgłaszający różnego rodzaju naruszenia mogą nie martwić się o ewentualne zwolnienia z tej przyczyny.

...
Czytaj więcej

BHP i ocena ryzyka zawodowego w przypadku pracy zdalnej

Pracodawca, pomimo tego, że pracownik będzie mógł pracować zdalnie, będzie odpowiadał w dalszym ciągu za warunki BHP. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy uwzględnia okoliczności wykonywania pracy w takiej formie przez wyłączenie niektórych przepisów BHP.

...
Czytaj więcej

Wypadek przy pracy zdalnej

Duże wątpliwości powoduje wypadek przy pracy w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Co w przypadku gdy pracownik wykonujący prace zdalną dozna wypadku? Jakie okoliczności będą uznane za wypadek oraz jakie czynności będzie musiał podjąć pracodawca?

...
Czytaj więcej

Opodatkowanie pracy zdalnej zza granicy

W trakcie pandemii praca wykonywana w formie zdalnej stała się dla wielu pracowników codziennością, a nie tylko przywilejem dla nielicznych. Przy tym okazało się, że może być ona wykonywana nie tylko z domu, ale z każdego miejsca na świecie.

...
Czytaj więcej

Kiedy praca zza granicy jest legalna?

Nikogo już nie dziwi wykonywana przez pracowników praca w formie zdalnej, która stała się codziennością. Niemniej, na pracodawcy ciążą szczególne obowiązki, których musi on dopełnić godząc się na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej zza granicy.

...
Czytaj więcej

Webinarium - praca zdalna za granicą

W ramach projektu "ZDALNIE CZYLI LEGALNIE" chcemy zaprosić Państwa na szkolenie online. Podczas szkolenia omówimy najbardziej istotne zagadnienia dotyczące pracy zdalnej za granicą.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna a zaległe urlopy

W kolejnym filmie z cyklu #zdalnielegalnie poruszamy tematykę, która budzi liczne pytania i emocje -kwestię urlopów.

...
Czytaj więcej

Czy możliwa jest dyskryminacja pracownika wykonującego pracę zdalną?

Nowelizacja kodeksu pracy m.in. przewiduje przepisy, chroniące pracownika przed dyskryminacją oraz nierównym traktowaniem. Nowe przepisy wyraźnie wskazują, że pracownik zdalny nie może być gorzej traktowany w jakimkolwiek aspekcie niż pracownik biurowy.

...
Czytaj więcej

Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Dobiegają niepokojące sygnały z dużych firm takich jak Google czy Facebook o cięciach wynagrodzeń dla pracowników pracujących zdalnie. Chodzi przede wszystkim o osoby, które z uwagi na pracę zdalną przeniosą się do mniejszych miejscowości.

...
Czytaj więcej

Zwrot kosztów pracownikowi w związku z pracą zdalną

Majowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy został zmodyfikowany. Nowa wersja pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lipcu, jednakże na wprowadzenie nowelizacji do Kodeksu nadal czekamy.

...
Czytaj więcej

Wprowadzenie pracy zdalnej krok po kroku

Przedstawiamy plan wprowadzenia pracy zdalnej na podstawie projektu z dnia 16 lipca 2021 r. złożony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz dotychczasowych stosowanych rozwiązań.

...
Czytaj więcej

Hybrydowy styl pracy

Rok 2020 zmienił sposób w jaki pracujemy. Wydające się niemożliwym masowe przejście pracowników w tryb pracy zdalnej stało się normą. W ostatnich miesiącach klasyczny home office zaczął ustępować hybrydowej formie pracy.

...
Czytaj więcej

Zmiany w nowym projekcie nowelizacji kodeksu pracy o pracy zdalnej

Zmiany w nowym projekcie nowelizacji kodeksu pracy o pracy zdalnej

...
Czytaj więcej

Zasady wykonywania pracy zdalnej w wewnątrzzakładowych aktach

Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje, że zasady wykonywania pracy zdalnej będzie należało określić w porozumieniu, regulaminie lub w porozumieniu z pracownikiem, ewentualnie poleceniu wydanym przez pracodawcę.

...
Czytaj więcej

Rząd szykuje zmiany w PPE

W Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o PPE, IKE i IKZE. Jego celem jest wprowadzenie zmian i udogodnień dla pracodawców i oszczędzających, mają one zachęcić do korzystania z programów długoterminowego oszczędzania.

...
Czytaj więcej

Jak zawrzeć umowę o pracę w przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał pracę zdalną?

Projekt dotyczący wprowadzenia pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy jest obarczony wieloma wątpliwościami zwłaszcza w zakresie zawierania umowy o pracę oraz rozwiązania stosunku pracy.

...
Czytaj więcej

Postaw na finanse lub ubezpieczenia, jeśli chcesz podnieść kwalifikacje

Z badania Instytutu Badawczego Randstad wynika, że najwięcej możliwości podnoszenia kwalifikacji oferują pracodawcy z sektora ubezpieczeń i usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Praca zza granicy

W kolejnym filmie z cyklu „Zdalnie czyli legalnie” poruszamy jeden z najistotniejszych problemów dla pracodawców związanych z pracą zdalną – w jaki sposób prawidłowo ją świadczyć zza granicy?

...
Czytaj więcej

Czy projekt wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu pracy pójdzie do kosza?

Połowa roku właśnie mija, a dalej projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stoi w miejscu.

...
Czytaj więcej

Rządowy projekt Strategii Demograficznej 2040 – proponowane zmiany związane z prawem pracy

Polski rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040, który ma na celu zajęcie się problemem demograficznym w Polsce.

...
Czytaj więcej

Lista obecności w domu pracownika, czyli potwierdzenie obecności w przypadku pracy zdalnej

W wielu zakładach pracy, pracownik jest zobowiązany potwierdzić swoją obecność i gotowość do pracy, najczęściej w formie listy obecności lub kart elektronicznych. Problem potwierdzania obecności w pracy pojawił się w związku z pandemią.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna a wypowiedzenie umowy o pracę

Nowelizacja Kodeksu pracy to nie tylko nowe przepisy, ale przede wszystkim to często nowe dla pracodawców sytuacje, wymagające zastosowania innych rozwiązań.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dot. projektu ws. badania trzeźwości przez pracodawców

Poniżej przedstawiamy Q&A dot. najważniejszych założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

...
Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy pracownikowi pracującemu zdalnie. Czy wystarczy tylko e-mail?

Coraz częściej pracodawcy decydują się na pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin. Niejednokrotnie przedsiębiorcy informują swoich pracowników, że taka forma zostanie utrzymana przez kolejne miesiące, a czasem nawet bezterminowo, do odwołania.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna a pozwy o nadgodziny

Globalna pandemia Covid-19 zmusiła świat do zmian jakich nikt się nie spodziewał. Ustawodawcy musieli dotychczasowe przepisy dostosować do obecnie panującej sytuacji, w tym często zmuszeni byli do tworzenia kompletnie nowych rozwiązań prawnych.

...
Czytaj więcej

Oferta benefitów – badanie Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden przeprowadziło badanie, w którym sprawdzono, jak zmieniła się oferta benefitów pracowniczych w związku z pandemią.

...
Czytaj więcej

Zaległe urlopy

Ubiegły rok przyniósł pracodawcom wiele nowych wyzwań. Wśród nich znalazła się m.in. kwestia wysyłania pracowników na urlop. W konsekwencji powstał problem wielu zebranych dni urlopowych przez pracowników.

...
Czytaj więcej

Kwoty dodatkowe za pracę z domu nie są przychodem pracownika

Ekwiwalenty za home office w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy i nie trzeba w związku z tym odwoływać się do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.

...
Czytaj więcej

Rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK

1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni – IV – etap wdrażania PPK. Wezmą w nim udział najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób, oraz instytucje publiczne. Szacuje się, że obejmie on ok. 830 tys. podmiotów, zatrudniających łącznie ok. 6 mln pracowników.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Czy Rzecznik Finansowy jest potrzebny?

Zgodnie z projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, z dniem 1 stycznia 2021 przestanie istnieć instytucja Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

EIOPA identyfikuje możliwości wspólnych rozwiązań w zakresie odporności sektora na ryzyko pandemii

EIOPA opublikowała opracowanie, w którym zawarła możliwości stworzenia wspólnych rozwiązań w zakresie odporności na ryzyko pandemii. 

...
Czytaj więcej

Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

Administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej, nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach osobowych pracowników będzie obowiązek prawny pracodawcy.

...
Czytaj więcej

PIP wydała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy

​Główny inspektor pracy wydał zalecenia dla pracodawców, przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym osobom. Mają one związek z rozpoczętym przez rząd odmrażaniem gospodarki i powrotem zakładów pracy do normalnego funkcjonowania.

...
Czytaj więcej

UODO: Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać ze zwolenienia z obowiązku informacyjnego.

...
Czytaj więcej

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poradnik dla pracowników. Jego lektura pomoże odnaleźć się w tej nietypowej sytuacji i zadbać o swoje prawa.

...
Czytaj więcej

PUODO: Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych nie jest zgodna z RODO

PUODO w komunikacie wyjaśnił, że przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy.

...
Czytaj więcej

Rząd ureguluje pracę zdalną

W projekcie, tzw. tarczy antykryzysowej 4, rząd podjął próbę uregulowania pracy zdalnej. Do dziś praca zdalną jest to instytucja nieznana w Kodeksie pracy.

...
Czytaj więcej

Komunikat UODO ws. sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby czy też będą gromadzone dane dot. jej stanu zdrowia, a następnie będą utrwalone i przekazywane, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Tarcza antykryzysowa 2.0 z podpisem Prezydenta

W piątek (17.04.2020 r.) Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczę antykryzysową w wersji 2.0.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19_Najważniejsze rozwiązania wynikające z przepisów tarczy antykryzysowej - dla kogo dofinansowanie zatrudnienia?

Podpisany przez Prezydenta pakiet ustaw, składających się na tzw. tarczę antykryzysową, zawiera szereg rozwiązań, które mają z założenia wesprzeć przedsiębiorców w trudnym okresie związanym z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Specustawa z podpisem Prezydenta

W dniu 31 marca br. Prezydent RP podpisał pakiet ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Większość poprawek wprowadzonych przez Senat i mających na celu zwiększenie ochrony firm przed skutkami pandemii koronawirusa została odrzucona.

...
Czytaj więcej

Eksperci BCC krytycznie o rządowej Tarczy Antykryzysowej

Eksperci BBC krytycznie odnieśli się do przyjętej podczas 8. posiedzenia Sejmu tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przedstawiciele organizacji wyrazili swoją dezaprobatę wynikającą z nieuwzględnienia przez posłów propozycji BCC.

...
Czytaj więcej

Propozycja nowych terminów wdrożenia PPK w II etapie

18 marca br. rząd przedstawił pakietu rozwiązań dla przedsiębiorstw, które mają problemy z rentownością w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Celem „Tarczy Antykryzysowej” jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego.

...
Czytaj więcej

Odmowa odbycia podróży służbowej ze względu na obawę zarażenia koronawirusem

Pomimo wprowadzenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nadal nie wiadomo, jak postąpić ma pracodawca, gdy pracownik odmawia odbycia podróży służbowej ze względu na obawę zarażenia koronawirusem.

...
Czytaj więcej

Koronawirus - zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki

Rząd zdecydował, że w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa (COVID-19) placówki oświatowe, zarówno publiczne i niepubliczne, zostaną zamknięte. Z tego powodu, szkoły, przedszkola i żłobki nie będą funkcjonowały od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie.

...
Czytaj więcej

Newsletter beinsured DE

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować kolejne nowości na portalu beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

Do PPK przystąpiło 1,13 mln osób

Ministerstwo Finansów przedstawiło statystyki dot. programu PPK oraz spodziewane wyniki drugiego etapu wdrażania PPK w podmiotach zatrudniających powyżej 50. osób. Z danych wynika, że do połowy listopada podpisano 1,13 mln umów o prowadzenie PPK.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne  

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych

...
Czytaj więcej

Negatywna ocena pracy pracownika nie jest zniesławieniem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z dnia 25 marca 2021 r. (skarga nr 1864/18) orzekł, że oparta na faktach negatywna ocena pracy nie narusza reputacji pracownika i nie jest zniesławieniem.

...
Czytaj więcej

Pracownik ma prawo do 11 godzin odpoczynku, nawet jeśli zawarł kilka umów

TSUE orzekł, że nawet jeśli podwładny zawrze kilka umów o pracę z tą samą firmą, to i tak może przepracować maksymalnie 13 godzin na dobę. W każdym dniu przysługuje mu bowiem 11 godzin odpoczynku.

...
Czytaj więcej

Obieg danych cyfrowych w przedsiębiorstwie powinien być uregulowany

Brak regulaminu wewnętrznego obiegu dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacji utrudnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu wykasowania ważnych plików ze służbowego komputera.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ma płacić składki od nadgodzin z umowy cywilnej

Gdy pracownik pracuje dodatkowo na podstawie umowy cywilnej zawartej ze swoim pracodawcą, to ten ostatni ma obowiązek opłacania za niego składki na ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Aktywa PPK po IV kw. 2020 r. Instytucje finansowe zebrały już blisko 3 mld zł

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dot. produktów PPK po IV kw. 2020 r. Z informacji KNF wynika, że zatrudnieni odłożyli już w nowym programie blisko 3 mld zł.

...
Czytaj więcej

KNF podsumowała nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w 2019 r.

​Na stronie UKNF został opublikowany raport „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku”. Zawiera on informacje dotyczące prowadzonego pnadzoru w zakresie raportów okresowych.

...
Czytaj więcej

Zadaniowy czas pracy – dobre rozwiązanie dla pracy zdalnej

Przy obecnie niezwykle często występującej pracy zdalnej, pracodawcy spotykają się z problemem, jakim jest utrudniona możliwość ewidencji i kontroli czasu pracy pracowników. Wydaje się, że system zadaniowego czasu pracy może być dobrym rozwiązaniem.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca ma prawo pytać pracownika o szczepienie?

Wszelkie zaświadczenia o szczepieniu, jako dane dotyczące zdrowia pracownika, podlegają szczególnej ochronie.

...
Czytaj więcej

Uzgodnienie pracy zdalnej

Projekt przewiduje, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona pomiędzy stronami umowy o pracę zarówno przy zawieraniu umowy o pracę lub także w trakcie zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

Praca okazjonalna oraz nowa definicja pracy zdalnej w projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks pracy

Nowy projekt przewiduje inną definicję pracy zdalnej. Potwierdziły się przypuszczenia, iż praca zdalna będzie mogła być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko częściowo.

...
Czytaj więcej

Firma odliczy wydatki na pracę zdalną - stanowisko Ministerstwa Finansów

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22251 wskazał, że nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w biurze czy w mieszkaniu. W obu przypadkach przedsiębiorca może odliczyć niezbędne koszty.

...
Czytaj więcej

PRACA ZDALNA - REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!

19 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został wyczekiwany projekt zmian w Kodeksie Pracy. Tak jak zapowiadaliśmy – wprowadzenie pracy zdalnej będzie największa rewolucją w KP.

...
Czytaj więcej

Zdalnie czyli legalnie - Ochrona danych a praca zdalna

Już ponad rok temu Prezes UODO opublikował informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Problem ten jednak przez rok nie zniknął.

...
Czytaj więcej

Kontrola pracy zdalnej

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma prawo kontrolować pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. Podstawowym obowiązkiem pracowniczym jest wykonywanie pracy przez pracownika w sposób sumienny i staranny oraz stosowanie się do poleceń.

...
Czytaj więcej

Co zawiera projekt ustawy regulujący pracę zdalną?

W drugim filmie z cyklu „Zdalnie czyli legalnie” mec. Karolina Bogumił – Łagowska przedstawia główne założenia projektu regulującego prace zdalną.

...
Czytaj więcej

Kogo obejmie praca zdalna? Projekt Nowelizacji Kodeksu Pracy

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu Pracy jedną z głównych zmian będzie wprowadzenie do Kodeksu na stałe formy pracy zdalnej. Możliwość świadczenia pracy w formie home office ma z nami zostać także po trwaniu pandemii.

...
Czytaj więcej

Zdalnie czyli legalnie - Praca zdalna zamiast telepracy

Zgodnie z zapowiedziami telepraca ma zniknąć z Kodeksu pracy, a zastąpi ją praca zdalna. Wiadomo, że praca zdalna będzie opierać się na podobnych zasadach co telepraca. Jednak czy nie będzie to tylko zmiana nazwy instytucji?

...
Czytaj więcej

Zdalnie czyli legalnie – nowy projekt z obszaru Prawa pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI i beinsured.pl

Większość organizacji od roku funkcjonuje w trybie pracy zdalnej. Jest to nowa sytuacja dla wielu pracodawców, z którą wiąże się bardzo dużo pytań i wątpliwości co do stosowania przepisów Kodeksu pracy.

...
Czytaj więcej

Zarobki współpracowników to już nie żadna tajemnica?

Unia Europejska przygotowała projekt dyrektywy, która ma na celu zrównanie płac kobiet i mężczyzn, zajmujących te same stanowiska. Intencją UE jest zlikwidowanie dyskryminacji dotyczącej płci zwłaszcza w obszarze wynagrodzenia.

...
Czytaj więcej

Baby gift to darowizna, a nie przychód z pracy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2021 r. uznał, że wręczanie pracownikom prezentów okolicznościowych, np. z okazji narodzin dziecka, nie powoduje obowiązku poboru zaliczek na PIT.

...
Czytaj więcej

Zwrot za wyposażenie do pracy zdalnej bez podatku dochodowego

​Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 1 lutego 2021 r. (nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK) uznał, że dofinansowanie do zakupu sprzętu, który pracownicy, pracując zdalnie, wykorzystują w domu, nie stanowi przychodu w PIT.

...
Czytaj więcej

Zdalna kontrola PIP

Państwowa Inspekcji Pracy przedstawiła nowe formy działań kontrolnych w dobie pandemii. Inspektorzy będą prowadzili kontrole w sposób zdalny i hybrydowy.

...
Czytaj więcej

Na horyzoncie pojawia się nowe prawo pracowników – prawo do bycia offline poza godzinami pracy

​Parlament Europejski w czwartek (21 stycznia 2021 r.) przyjął sprawozdanie dotyczące prawa pracowników do bycia offline. Jego zdaniem powinna powstać dyrektywa regulująca sytuację, w której pracownik poza godzinami pracy ma prawo do bycia offline.

...
Czytaj więcej

Pracodawca sprawdzi warunki pracy zdalnej

Pracodawca może skontrolować warunki, w jakich pracownik w mieszkaniu wykonuje pracę zdalnie, gdy zasady kontroli określa regulamin pracy, albo gdy na taką kontrolę wyrazi zgodę pracownik. W przeciwnym razie może przeprowadzić kontrolę w formie zdalnej.

...
Czytaj więcej

Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej?

Pracodawca może rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych dodatkowym wynagrodzeniem albo czasem wolnym od pracy. W pewnych przypadkach w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych powinien w pierwszej kolejności udzielić pracownikowi dnia wolnego.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna już w nowym roku

Rząd, związki zawodowe i pracodawcy rozpoczęli negocjacje w sprawie wdrożenia na stałe przepisów o pracy zdalnej. Bazą jest roboczy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

...
Czytaj więcej

W sporze z pracodawcą to pracownik ma wykazać, że był gorzej traktowany od innych pracowników

Niższe zarobki powoda, w stosunku do tych uzyskiwanych przez innych pracowników, wynikały z niższej jakości pracy powoda. Powód nie wykazał, że pracodawca go dyskryminował.

...
Czytaj więcej

Wpłaty na PPK są innowacyjne

​Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2020 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO) uznał, że składki na pracownicze plany kapitałowe mogą być kosztem w stosowaniu ulgi na badania i rozwój.

...
Czytaj więcej

Taksówką z pracy do domu bez dodatkowego podatku

Dojazd z pracy do domu taksówką, za którą zapłaci pracodawca, nie jest przychodem pracownika. Spółka w rezultacie nie musi pobierać od niego zaliczki na PIT.

...
Czytaj więcej

Czy można upubliczniać informacje o wynikach pracowników?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie internetowej komunikat dot. przetwarzania danych o wydajności pracy osób zatrudnionych w danej firmie.

...
Czytaj więcej

Zakup maseczek dla pracowników nie jest finansowany ze środków ZFŚS

Środki ZFŚS mają charakter celowy i mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w ustawie. Z kolei na mocy art. 207 ust. 1 i 2 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

​Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.

...
Czytaj więcej

Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

PPK skierowane są jedynie do osób zatrudnionych. To oznacza, że właściwa identyfikacja takich osób jest podstawą do określenia, kiedy pracodawca powinien utworzyć PPK w swojej organizacji i kogo uwzględnić, tworząc listę pracowników objętych programem.

...
Czytaj więcej

MRPiPS: badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja

​Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało stanowisko, w którym potwierdziło, że badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, a nie pracodawca.

...
Czytaj więcej

Babcie też będą mogły skorzystać z uprawnień rodzicielskich

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające znowelizowane zasady w zakresie uprawnień rodzicielskich.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy już od 7 września

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające również znowelizowane zasady związane z wydawaniem świadectw pracy.

...
Czytaj więcej

TSUE: zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

W przypadku pracy w więcej niż na terenie jednego kraju pojawia się wątpliwość co do wyboru ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych lub ubezpieczenia prywatnego. W tej sprawie wypowiedziało się TSUE.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany katalogu danych osobowych pracowników

​W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania tzw. rozporządzenia „RODO”. Ustawa zakłada nowelizację 162 ustaw, wśród których znajduje się nowelizacja Kodeksu pracy.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności od przyszłego pracownika?

Zgodnie z RODO i kodeksem pracy w czasie rekrutacji mogą żądać jedynie podstawowych danych, czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Czy w związku z tym pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy potencjalny pracownik nie był karany?

...
Czytaj więcej

22 stycznia 2019 r. minął deadline na poinformowanie pracowników o formie wypłaty wynagrodzenia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które odwracają dotychczasową zasadę wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

...
Czytaj więcej

Changes in the reimbursment of business trips

Under this amendment, the per diem rate for the time of a domestic business trip will increase from PLN 30 to PLN 38.

...
Czytaj więcej

Poland has joined the European Payments Initiative (EPI)

On November 9 of this year, Poland adopted a statement in support of the European Payments Initiative (EPI). The initiative is also supported by countries such as Belgium, Finland, France, Germany, Spain, and the Netherlands.

...
Czytaj więcej

Temperature check to prevent the spread of COVID-19

In a situation where, for example a person's body temperature is measured, or data concerning his or her health is collected - a special category of personal data will be processed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Anti-crisis shield to help entrepreneurs and employees

The Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki has presented the assumptions of the government's anti-crisis package for entrepreneurs and employees, worth approx. PLN 212 billion, i.e. nearly 10% of GDP.

...
Czytaj więcej

Poland assumes 35-45% participation in pension plans PPK among mid-sized firms

Poland assumes pension plan PPK participation among employees of mid-sized firms will be near the level for large firms and amount to some 35-45%, the Finance Ministry said in an answer to an MP interpellation.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 2. (I poł. lutego 2020)

Prezentujemy 2. odcinek nowego cyklu beinsured.pl #raportprawnyCZTR. Stanowi on subiektywny przegląd wiadomości zawartych w Raporcie prawnym, przygotowanym przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej