Usługi pośrednictwa finansowego

24 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wydał wyrok w sprawie dotyczącej usług pośrednictwa finansowego.

...
Czytaj więcej

Zmiany w systemie podatkowym

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian podatkowych. Przekazane w czwartek 24 marca do konsultacji zmiany mają wejść w życie od 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie, od 1 lipca 2022.

...
Czytaj więcej

Webinarium - praca zdalna za granicą

W ramach projektu "ZDALNIE CZYLI LEGALNIE" chcemy zaprosić Państwa na szkolenie online. Podczas szkolenia omówimy najbardziej istotne zagadnienia dotyczące pracy zdalnej za granicą.

...
Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia z UFK na rzecz zleceniobiorców

Wykup części lub całości polisy ubezpieczenia na życie z UFK nie stanowi przychodu, a zatem nie może być objęta zwolnieniem przedmiotowym. W związku z tym pracodawca nie będzie miał obowiązku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

...
Czytaj więcej

Odliczanie VAT z tytułu napraw powypadkowych aut klientów objętych usługą zarządzania flotą pojazdów

Spółce zarządzającej flotą osobowych aut firmowych przysługuje prawo do odliczenia całości kwoty VAT z faktur wystawianych przez warsztaty samochodowe za naprawy powypadkowe samochodów osobowych klientów spółki.

...
Czytaj więcej

Wpłacane przez spółkę składki z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

Wpłacane przez pracodawcę składki (zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej) z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

...
Czytaj więcej

RPO po raz kolejny apeluje do MF ws. PIT od odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania

RPO po raz kolejny wystosował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym wskazuje na problem zaliczania do podstawy opodatkowania sumy odsetek przyznanych od ubezpieczyciela za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Strategia podatkowa jest obowiązkowa

Największe firmy, o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe mają obowiązek publikowania strategii podatkowych. Za brak strategii grozi im kara pieniężna do 250 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Rozliczenia CIT w związku ze szkodą w środku trwałym podatnika korzystającego ze zwolnienia strefowego 

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy nie muszą rozpoznawać przychodu tytułem otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe na środkach trwałych, z pominięciem samochodów osobowych.

...
Czytaj więcej

Kwoty dodatkowe za pracę z domu nie są przychodem pracownika

Ekwiwalenty za home office w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy i nie trzeba w związku z tym odwoływać się do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.

...
Czytaj więcej

Już działa jeden superurząd dla największych podmiotów

Od 1 stycznia 2021 r. obsługa największych podatników odbywa się w jednym miejscu. Zajmuje się nimi I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Natomiast mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wróciły do pozostałych urzędów skarbowych.

...
Czytaj więcej

TOP 10, czyli co czytali użytkownicy beinsured.pl w 2020 r.

Rok 2020 zapisze się w historii jako okres walki z globalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wymusił on zmiany w wielu obszarach życia od rozrywki, relacji międzyludzkich, załatwiania codziennych spraw, po pracę i funkcjonowanie organizacji.

...
Czytaj więcej

Zakłady ubezpieczeń i inne duże podmioty będą mieć swój urząd skarbowy

MF po raz kolejny wraca do pomysłu utworzenia jednego wyspecjalizowanego organu podatkowego dla największych spółek (z przychodami powyżej 50 mln euro). Ich obsługą od przyszłego roku ma zająć się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas Faktoring rusza z cyklem webinariów dla przedsiębiorców

1 października ruszy jesienna edycja Biznesuj Bezpiecznie – webinariów BNP Paribas Faktoring. Bezpłatne warsztaty online są przeznaczone dla właścicieli firm i pracowników działów księgowości.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie otrzymane z tytułu zabezpieczenia kredytu kupieckiego stanowi zapłatę należności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2020 r. (nr 0115-KDIT3.4011.428.2020.1.AWO) uznał, że odszkodowanie otrzymane z tytułu zabezpieczenia kredytu kupieckiego stanowi zapłatę należności.

...
Czytaj więcej

RF ponownie rozpatrzy skargi dot. wysokości kwoty odszkodowania dla leasingobiorców

Rzecznik Finansowy podał, że ponownie podejmie interwencje w ok. 500 sprawach dot. odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC dla leasingobiorców. Decyzja ta związana jest z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

SN udzieli uchwałę ws. stawki podatku VAT przy likwidacji szkód komunikacyjnych

Do Sądu Najwyższego wpłynęło z dniem 27 lipca 2020 r. pytanie prawne dot. stawki podatku VAT przy likwidacji szkód komunikacyjnych

...
Czytaj więcej

Faktury można przechowywać w chmurze

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG uznał, że możliwe jest rozliczanie podatków na podstawie faktur archiwizowanych w formie elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Zarządzanie funduszami emerytalnymi nie jest zwolnione z VAT

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. C-235/19) uznał, że świadczone przez osobę trzecią usługi zarządzania inwestycjami nie są objęte zwolnieniem przewidzianym w tych przepisach.

...
Czytaj więcej

Koszty marketingowe trzeba limitować

Ponoszone koszty usług koordynacji i rozwoju marketingu nabywane na potrzeby podstawowej działalności wnioskodawcy (zwiększające sprzedaż produkowanych i dystrybuowanych towarów) nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Tarcza antykryzysowa 2.0 z podpisem Prezydenta

W piątek (17.04.2020 r.) Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczę antykryzysową w wersji 2.0.

...
Czytaj więcej

Skarbówka wspiera mobilnych przedsiębiorców

Skoro realizacja kontraktu wymaga w wielu przypadkach dojazdów do odległych miejscowości, to w takiej sytuacji przedsiębiorca może uznać wydatek na wynajem pokoju w miejscu siedziby kontrahenta za koszt uzyskania przychodu.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Zmiana w obowiązkach przedsiębiorców wobec ZUS – co należy wiedzieć?

Przyjęta przez Sejm nowelizacja specustawy w sprawie koronawirusa zawiera szereg przepisów mających za zadanie odciążyć przedsiębiorców z obowiązków wobec ZUS.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Zmiany w przepisach podatkowych wywołane epidemią koronawirusa

Jedną z istotniejszych informacji dla przedsiębiorców jest przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT do dnia 31 maja 2020 r.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Nowelizacja specustawy w sprawie koronawirusa – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Cały czas trwają prace nad projektem specustawy dotyczącej tzw. „tarczy antykryzysowej”. Ustawa powinna zostać przyjęta przez Sejm do dnia 27.03.2020 r. Na co dokładnie będą mogli liczyć przedsiębiorcy?

...
Czytaj więcej

Podatki w czasie pandemii COVID-19 – co warto wiedzieć?

Rozwój pandemii COVID-19 powoduje, że pojawia się coraz więcej sygnałów od przedsiębiorców o tym, że już za moment mogą mieć problemy nie tylko z prawidłowym wykonywaniem zawartych umów (w tym umów o pracę), ale i z realizacją zobowiązań podatkowych.

...
Czytaj więcej

US nie kwestionuje umów z informatykami na samozatrudnieniu

Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej z dnia 21 stycznia 2020 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.519.2019.3.MZ) uznał, że przedsiębiorca sam zdecyduje, czy zatrudnia na umowę o pracę czy współpracuje z samozatrudnionymi.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 11 marca 2020 r.

Przegląd prasy 11 marca 2020 r.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

PPK i podatki

PFR Portal PPK przygotował pierwszą publikację dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zamieszczona na portalu mojeppk.pl broszura dotyczy kwestii podatkowych pracodawców i pracowników, odkładających swoje środki na rachunki PPK.

...
Czytaj więcej

Składka na ubezpieczenie GAP podlega limitowi 150 tys. zł

Tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych np. GAP podstawą ubezpieczenia jest wartość samochodu, do której odwołuje się ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT.

...
Czytaj więcej

Dyrektor KIS wydał dwie interpretacje indywidualne dot. pośrednictwa PPK

Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

...
Czytaj więcej

Agent ubezpieczeniowy może rozliczyć zakup hulajnogi używanej jako środek transportu w działalności

Zakup hulajnogi wykorzystywanej przez agenta ubezpieczeniowego jako środek transportu w celu dojazdu do klientów stanowi koszt uzyskania przychodu i może być rozliczony w całości w miesiącu, w którym dokonano zakupu hulajnogi elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji ws. podatku od niektórych instytucji finansowych z wyłączeniem aktywów PPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia ws. wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm. dla leasingobiorców powinno być powiększone o VAT

​W interpelacji ws. wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sposobu i wysokości wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku samochodowego na rzecz leasingobiorcy zwrócono uwagę na istnienie luki prawnej w tej kwestii.

...
Czytaj więcej

MF: produkty emerytalne nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR

MF opublikowało objaśnienia dot. raportowania schematów podatkowych (MDR). W przeciwieństwie do prezentowanego wcześniej projektu dokumentu, w ostatecznej wersji produkty emerytalne nie zostały objęte obowiązkiem informacyjnym MDR.

...
Czytaj więcej

IKE i IKZE jako przykłady schematów podatkowych

Serwis prawo.pl nieoficjalnie dowiedział się, że Ministerstwo Finansów chce dodać do objaśnienia schematów podatkowych IKE i IKZE. Obowiązek ich zgłaszania spocznie m.in. na zakładach ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Dopłata ubezpieczeń na życie nie zawsze stanowi podstawę wyliczania składek do ZUS

Pracodawca nie musi odprowadzać daniny do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne od składek za dodatkowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Takie zwolnienie jest możliwe, jeśli dopłata do tej usługi jest zapisana w regulaminie płacowym.

...
Czytaj więcej

PIU o podatkach w branży ubezpieczeniowej

28 listopada br. odbyło się seminarium podatkowe pt. „Podatki w branży ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach podatkowych” zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 66. posiedzenia Senatu

26 października 2018 r. zakończyło się 66. posiedzenie Senatu RP. W sumie senatorowie rozpatrzyli 23 ustawy. Kilka z nich dotyczy branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Czy dyrektywa IDD zmieni oblicze ubezpieczeń?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym został poruszony temat kar wynikających z błędnej analizy potrzeb klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Dyrektor KIS: ZU ponosi odpowiedzialność solidarną za nierozliczony podatek VAT

Zakład ubezpieczeń, na rzecz którego został dokonany przelew z tytułu roszczenia regresowego do sprawcy szkody z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie solidarnie odpowiadał wraz z ubezpieczonym za nierozliczony przez niego podatek VAT.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele nie są największymi płatnikami podatku CIT

Redakcja Pulsu Biznesu zanalizowała zakłady ubezpieczeń pod kątem wnoszonego przez nich podatku CIT. Jak się okazało największe podmioty z sektora ubezpieczeń na życie w zeznaniach podatkowych wykazały straty.

...
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych.

...
Czytaj więcej

MF ogłasza nowe wzory formularzy CIT. Niektóre spółki z przesuniętym rokiem podatkowym miały bardzo mało czasu na złożenie CIT-8

Dopiero 29 czerwca 2018 r. ogłoszono długo wyczekiwaną treść rozporządzenia MF z dnia 25 czerwca 2018 r. ws. określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

...
Czytaj więcej

MF: split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

MF udzieliło odpowiedzi na zapytanie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) dot. stosowania split payment w zakresie regresu ubezpieczeniowego. Jak potwierdziło MF, mechanizm podzielonej płatności nie obejmuje regresu ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

FPP pyta Ministerstwo Finansów o split payment w branży ubezpieczeniowej

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT w mechanizmie podzielonej płatności - split payment. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy podzielona płatność obejmie również zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

NIK: Wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność instytucji finansowych

NIK przeprowadziła kontrolę dot. efektów wprowadzenia dwa lata temu podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Uwaga! Twoja interpretacja będzie mogła wygasnąć! Ministerialny projekt zmian w Ordynacji podatkowej z 10 kwietnia 2018 r.

Ministerstwo Finansów zaproponowało niedawno głębokie zmiany w zakresie przepisów o interpretacjach indywidualnych. Celem tych zmian jest ograniczenie nadużyć instytucji interpretacji przez podatników dokonujących optymalizacji podatkowej.

...
Czytaj więcej

Moment ujęcia w kosztach podatkowych zakupu ubezpieczenia 

Z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznacznie, że moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów, jest uzależniony od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

...
Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i w jakich terminach podatnicy muszą dokonywać przeglądów i aktualizacji dokumentacji TP?

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 Minister Finansów zawarł wskazówki odnośnie konieczności okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji transakcji.

...
Czytaj więcej

Dłuższy termin na przygotowanie dokumentacji TP – nowe rozporządzenie MF

Dnia 14 marca 2018 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie już weszło w życie.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Odszkodowania za zniszczone mienie będą zwolnione z podatku PIT i CIT

Minister Rozwoju i Finansów chce zniesienia opodatkowania kwot odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia.

...
Czytaj więcej

Korekta odliczonego podatku w związku z kradzieżą

Ubezpieczenie i odpowiedzialność za kradzież pojazdu firmowego od zawsze budzi kontrowersje. W przypadku auta leasingowego na zwrot może liczyć jedynie właściciel auta.

...
Czytaj więcej

Odszkodowania wyliczane kosztorysowo będą obniżane o VAT

Rada Rozwoju Rynku Finansowego rozważa pomysł obniżania kwot odszkodowań za uszkodzony pojazd o podatek VAT. Opcja ta dotyczyłaby odszkodowań szacowanych metodą kosztorysową.

...
Czytaj więcej

Resort finansów będzie przyglądał się likwidacji szkód z OC. Celem jest zmniejszenie szarej strefy

Paweł Gruza, wiceminister finansów, podczas tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, powiedział o planach resortu dot. sektora finansowego, przede wszystkim o zmianach w sposobie rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych i podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Odbyło się szkolenie dot. podatków w ubezpieczeniach

W dniu 14 września 2017 r. odbyło szkolenie pt. „Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)”. Warsztat zorganizowali i poprowadzili partnerzy portalu beinsured.pl. W spotkaniu wzięła udział grupa specjalistów z branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT

Branża ubezpieczeniowa w ostatnich latach stała się świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT, a to za sprawą orzecznictwa polskich sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz aktywności ustawodawcy zainspirowanej tym orzecznictwem.

...
Czytaj więcej

Szkolenie: Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)

Partnerzy portalu beinsured już 14 września 2017 r. przeprowadzą szkolenie pt. „Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)”. Warsztat poprowadzą specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI oraz ZIMNY Doradcy Podatkowi.

...
Czytaj więcej

SPBUiR wydał opinię i instrukcję dla brokerów w zakresie nowelizacji ustawy o VAT

SPBUiR, w związku z licznymi zapytaniami członków stowarzyszenia odnośnie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym po 1 lipca 2017 r., opublikowało specjalną opinię i instrukcję dla brokerów w zakresie stosowania nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

RESO spotkało się z rzeczoznawcami by omówić zmiany w VAT usług likwidacji szkód

Głównym tematem spotkania były standardy pracy rzeczoznawcy, zmiany w podatku VAT oraz spowodowane nimi modyfikacje w umowach współpracy pomiędzy RESO a rzeczoznawcami. W wydarzeniu wzięło udział niemal 50 rzeczoznawców z całego kraju.

...
Czytaj więcej

Od 1 lipca likwidacja szkód z VAT

W dniu 1 lipca 2017 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dot. wyłączenia zwolnienia z podatku VAT dla usług finansowych i ubezpieczeniowych stanowiących odrębną całość.

...
Czytaj więcej

Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: Uwagi dot. propozycji Komisji Europejskiej w sprawie CCCTB

W dniu 20 lutego 2017 r. Insurance Europe opublikował dokument przedstawiający stanowisko w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

...
Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku świadczonych usług przez „subagenta” na rzecz pośrednika ubezpieczeniowego

Usługi polegające na pozyskaniu klienta na rzecz firmy agencyjnej działającej w imieniu zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie stanowią samodzielnych usług, a zatem korzystają ze zwolnienia z podatku.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska bada konstrukcję podatku bankowego. W listopadzie ma wydać opinię w tej sprawie

W listopadzie Komisja Europejska przedstawi raport w sprawie obowiązującego od lutego w Polsce podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych. Wątpliwości Komisji budzi konstrukcja podatku.

...
Czytaj więcej

Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe obowiązkowe elementy dokumentacji cen transferowych

Przepisy określające, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji cen transferowych, obowiązują, ze zmianami, od 2001 r. Na ich podstawie w dokumentacji zwykle przedstawia się m.in. dane identyfikujące strony transakcji, opis transakcji...

...
Czytaj więcej

Odsetki należne za opóźnienie w wypłacie odszkodowania podlegają opodatkowaniu

W interpretacji Dyrektor zwrócił uwagę, że odsetki, będące skutkiem niewykonania zobowiązań, są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną, jednak źródło ich powstania różni się zasadniczo od źródła powstania długu głównego

...
Czytaj więcej

Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowy

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych. W szczególności na nowo zdefiniowano limity transakcji z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu których podatnik będzie musiał sporządzić taką dokumentację.

...
Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny: ile zyska na tym budżet państwa?

W dniu 1 lipca 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowe przepisy mają na celu usprawnić walkę z uchylaniem podatników od wpłacania danin do budżetu państwa...

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem centralnego rejestru faktur

​Minister Finansów, Paweł Szałamacha poinformował, że w ciągu roku, półtora może powstać centralny rejestr faktur. Zaznaczył również, że celem MF jest ograniczenie w wciągu 2-3 lat luki VAT z obecnych 26 proc. do 15 proc., czyli średniej unijnej.

...
Czytaj więcej

Przeniesienia kosztów ubezpieczenia na leasingobiorcę z podatkiem VAT

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT.

...
Czytaj więcej

Czy obowiązek przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył instytucji finansowych?

Dnia 19 maja 2016 roku Senat przyjął ustawę o zmianie Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego czeka na podpis Prezydenta

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął zmiany w Ordynacji podatkowej, wśród których znalazł się zapis wprowadzający klauzulę w zakresie podatku dochodowego.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów analizuje skutki podatku bankowego

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, że ministerstwo finansów pracuje nad analizą informacji odnośnie funkcjonowania podatku bankowego. "Jeżeli będzie trzeba, resort wprowadzi korekty w tym podatku".

...
Czytaj więcej

Sejm przegłosował klauzulę obejścia prawa podatkowego

W piątek (13.05.2016 r.) posłowie uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej. W zmienionej Ordynacji pojawił się zapis mający na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski pracuje nad regulacjami systemu podatkowego

Walka o uczciwe opodatkowanie w UE była podejmowana w programie prac Parlamentu UE na długo przed przed wybuchem afer LuxLeaks i Panama papers. Od wybuchu finansowego krachu PE dążył do większej przejrzystości systemu podatkowego.

...
Czytaj więcej

Minister Finansów planuje zaostrzenie podatku bankowego

Ministerstwo Finansów ma wprowadzić zaostrzenia przepisów dotyczących podatku bankowego. Nowy podatek ma być uszczelniony, co może spowodować podwyżki opłat w bankach.

...
Czytaj więcej

MF przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Projekt ma na celu zaimplementowanie do polskiego systemu legislacyjnego regulacji unijnych. Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 17 czerwca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Przyjaźni rolnikom

Concordia Ubezpieczenia i Banki Spółdzielcze SGB to niezawodni partnerzy agrobiznesu. To instytucje, które od lat szczególnym zainteresowaniem otaczają rolników, dbając o ich bezpieczeństwo i finanse.

...
Czytaj więcej

Zwolnienie pożyczek od podatku od czynności cywilnoprawnych („PCC”)

Umowy pożyczki są generalnie opodatkowane 1% PCC. Jednakże ustawa o PCC zwalnia z PCC pożyczkę udzieloną spółce kapitałowej przez jej wspólnika. Niestety ustawa nie przewiduje już zwolnienia dla pożyczek udzielanych przez spółkę jej wspólnikowi.

...
Czytaj więcej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nakładem wydawnictwa Beck został wydany Komentarz do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne, którego autorami są prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany może wprowadzić nowa Ordynacja podatkowa?

W Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego trwają prace nad projektem nowej Ordynacji podatkowej. Harmonogram prac zakłada, że projekt będzie gotowy w październiku 2017 r.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie z OC razem z VAT

Uwzględnienie kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w wartości odszkodowania wypłacanego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych osobom niebędącymi podatnikami VAT było sporne zarówno wśród ubezpieczycieli, jak i orzecznictwie sądów.

...
Czytaj więcej

Podatkowe skutki dzielenia się kurtażem

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność brokerską, na którą składają się czynności wykonywane w imieniu i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o KAS

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez podatników osiągających dochody wolne od CIT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z podpisem Prezydenta

W dniu 15 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2012 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r. Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2014 r., poz. 312 – wejście w życie 1 kwietnia 2014 r.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 851 ze zm.) Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r. Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2014 r., poz. 915 – wejście w życie 25 lipca 2014 r.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, 11.12.2006, p.1) Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

...
Czytaj więcej

Podatek VAT a rozliczenia między członkami konsorcjum

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał przełomowe orzeczenie regulujące rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum, w zakresie rozliczania podatku VAT.

...
Czytaj więcej

SA: Jeśli poszkodowany samodzielnie dokonał naprawy zniszczonego mienia, to jego robocizna jest bez VAT

W sytuacji, gdy ubezpieczony po pożarze wykonał określone roboty sam, a więc systemem gospodarczym, to nie ma podstaw, aby do wartości tych robót doliczać podatek VAT.

...
Czytaj więcej

Fiskus domaga się podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych

​Skarbówka coraz częściej domaga się od podmiotów nabywających ubezpieczenia od zagranicznych ubezpieczycieli zapłaty w Polsce podatku u źródła (WHT). Uznaje te ubezpieczenia podobnie jak gwarancje.

...
Czytaj więcej

KAS nie może żądać danych bez właściwego trybu

Artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów. Jest to dopuszczalne wyłącznie w ramach sformalizowanych postępowań: podatkowego, administracyjnego lub kontroli celno-skarbowej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie bezimienne jest bez podatku

Jeżeli polisa OC dla organów spółki kapitałowej nie wskazuje danych osób wchodzących w skład tych organów, to nie stanowi dla tych osób przychodu.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie D&O organów spółki nie kreuje obowiązków podatkowych dla kadry kierowniczej

Jeżeli nie można ustalić wartości przychodu dla Zarządzającego (członka zarządu, rady nadzorczej lub dyrektora) z nieodpłatnych świadczeń takich jak zawarcie umowy ubezpieczenia D&O, to nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania.

...
Czytaj więcej

O odszkodowanie od skarbówki można się starać tylko przez trzy lata

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń przeciwko urzędowi skarbowemu, który nieprawidłowo przeprowadził egzekucję należności z tytułu VAT, wynosi tylko trzy lata, bo jest to roszczenie odszkodowawcze wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

Przechowywanie instrumentów finansowych jest z VAT

Usługi przechowywania instrumentów finansowych nie są zwolnione z podatku, nawet gdy dotyczą instrumentów w formie.

...
Czytaj więcej

SN: odszkodowanie z OC ppm. dla leasingobiorcy obejmuje kwotę podatku VAT

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC ppm., przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku VAT.

...
Czytaj więcej

WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

Składki za ubezpieczenie uiszczane zagranicą podlegają opodatkowaniu CIT w wysokości 20 proc. Zdaniem WSA, usługi te są podobne do umów gwarancji i poręczeń.

...
Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód jest z VAT

Wynagrodzenie za świadczenia związane z likwidacją szkód nie jest odszkodowaniem związanym z jakimkolwiek uszczerbkiem w majątku.

...
Czytaj więcej

WSA: Pośrednictwo w zakresie dystrybucji produktów PPK bez VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 marca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2153/19) orzekł, że czynności pośrednictwa dotyczące PPK są zwolnione z VAT.

...
Czytaj więcej

WSA: od składek ubezpieczenia wnoszonych do zagranicznych podmiotów nie pobiera się podatku u źródła

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 927/19) orzekł, że składka ubezpieczeniowa, która jest wpłacana za granicę, nie podlega opodatkowaniu w kraju.

...
Czytaj więcej

WSA: Osoba prawna wlicza do przychodu pełną kwotę odszkodowania

Spółka do przychodu wlicza pełną sumę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, nawet jeśli wcześniej jako koszty policzyła jedynie 75 proc. poniesionych wydatków na naprawę auta.

...
Czytaj więcej

SN: rolnikowi rozliczającemu się ryczałtowo odszkodowanie powinno zostać wypłacone w kwocie brutto

Za ubój zwierząt hodowlanych w wyniku wybuchu epidemii przysługuje rolnikowi ryczałtowemu odszkodowanie uwzgledniające ceny zwierząt w kwotach brutto.

...
Czytaj więcej

Wspólne obliczanie kwoty wolnej od podatku bankowego nie dotyczy podmiotów, których udziałowcem jest spółka zagraniczna

Zakłady ubezpieczeń kontrolowane przez zagraniczny podmiot nie muszą się dzielić kwotą wolną od podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych. W takich sytuacjach należy mówić o powiązaniu a nie zależności.

...
Czytaj więcej

WSA: Ubezpieczyciel nie poniesie solidarnej odpowiedzialności za omyłkowo przesłane świadczenie na rachunek VAT

Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT towarzystwa ubezpieczeń, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

WSA: brak danych ubezpieczanych członków zarządu na polisie nie powoduje powstania po ich stronie przychodu

Jeśli w umowie ubezpieczenia członków zarządu osoby podlegające ochronie nie zostały wymienione z imienia i nazwiska, to po ich stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.

...
Czytaj więcej

NSA: objęcie pracownika ubezpieczeniem stanowi jego dochód podlegający opodatkowaniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1262/16) orzekł, że objęcie pracownika ubezpieczeniem na czas zagranicznej podróży służbowej stanowi jego dochód, za co powinien zostać uiszczony podatek.

...
Czytaj więcej

NSA: usługi lekarza oceniającego uszczerbek na zdrowiu nie są zwolnione z podatku VAT

NSA w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt I FSK 498/14) orzekł, że usługi lekarza, który na rzecz zakładu ubezpieczeń ocenia uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych, nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT na mocy nowelizacji ustawy o VAT.

...
Czytaj więcej

TSUE: centra usług wspólnych działające na rzecz zakładów ubezpieczeń nie są zwolnione z podatku VAT

Usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

...
Czytaj więcej

NSA: usługa wsparcia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i wsparcia aktuariatu nie jest zwolniona z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r. (sygn. akt I FSK 2240/15) orzekł, że usługa wsparcia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i wsparcia aktuariatu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

...
Czytaj więcej

NSA: wypłaty odszkodowań od kancelarii odszkodowawczych podlegają opodatkowaniu

Od podatku dochodowego nie jest zwolnione odszkodowanie wypłacone przez kancelarię odszkodowawczą.

...
Czytaj więcej

SN o VAT przy metodzie kosztorysowej ustalania odszkodowania

Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług...

...
Czytaj więcej

NSA: Usługa likwidacja szkód jest w całości zwolniona z VAT

NSA stwierdził, że zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej usługi ubezpieczeniowe są niepodzielne, a likwidacja szkód jest elementem, który można outsourcingować.

...
Czytaj więcej

Usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych a stawka VAT

Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje na różnorodność zakresu współpracy przedsiębiorców z firmami ubezpieczeniowymi. Pojawia się więc pytanie, kiedy usługa świadczona we współpracy z ubezpieczycielem podlega zwolnieniu z podatku VAT.

...
Czytaj więcej

Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

WSA orzekł, że czynności koordynacji działań mających na celu określenie stopnia uszczerbku zdrowia po wypadku na rzecz ubezpieczyciela nie są zwolnione z VAT.

...
Czytaj więcej

Badanie stanu zdrowia klientów zakładu ubezpieczeń jest wolne od VAT

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r. orzekł, że usługa badania lekarskiego wykonana na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowi element jednej kompleksowej usługi ubezpieczenia i tak jak usługa główna nie podlega opodatkowaniu.

...
Czytaj więcej

Zaliczenie wydatków za umowy ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodu

W przypadku wydatków za udzieloną przez firmę ubezpieczeniową gwarancję na podstawie umowy przekraczającej rok podatkowy stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za zamieszkanie lokalu przez osoby eksmitowane jest przychodem z innych źródeł

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1861/14) orzekł, że wynagrodzenie wypłacane przez gminę właścicielowi lokalu mieszkalnego, który zajmuje osoba eksmitowana, jest przychodem z innych źródeł.

...
Czytaj więcej

Prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione od podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1596/15) orzekł, że prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie dla strefowców podlega opodatkowaniu

Odszkodowanie za mienie spółki zniszczone w powodzi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest opodatkowane.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie cudzego pojazdu zalicza się do kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 688/14) orzekł, że czynsz za wynajem samochodu jest zaliczany do kosztów podatkowych bez ograniczenia, ale koszty ubezpieczenia można ujmować tylko do wysokości kilometrówki.

...
Czytaj więcej

TSUE o VAT od likwidacji szkód

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 marca 2016 r. orzekł, że usługi likwidacji szkód, świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w zakres zwolnienia z opodatkowania VAT.

...
Czytaj więcej

Interpretacja ogólna Nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224 Ministra Finansów

Interpretacja wyjaśnia zasady rozliczania VAT od usług ubezpieczenia sprzedawanych łącznie z usługami leasingu w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-224/11 BGŻ Leasing.

...
Czytaj więcej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-281/14/BS z 28 maja 2014 r.

Interpretacja wskazuje, że zwolnienie z VAT obejmuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (finansowego) również wtedy, gdy w efekcie świadczonych usług pośrednictwa nie dochodzi do zawarcia umowy między klientem końcowych ubezpieczycielem.

...
Czytaj więcej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lipca 2013 r., nr ITPP2/443-422/13/EK

Interpretacja wskazuje jaki zakres czynności wykonywanych przez pośrednika ubezpieczeniowego pozwala na przyjęcie, że świadczy on podlegające zwolnieniu z VAT usługi agenta (brokera) ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2007 r. w sprawie Volker Ludwig

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wprawdzie odnosi się do opodatkowania VAT-em usług pośrednictwa finansowego, jednakże bez wątpienia ma on także zastosowania do pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI

W dniu 30 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

...
Czytaj więcej

Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2001 Podatek VAT a kwota odszkodowania

"W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej..."

...
Czytaj więcej

Doradztwo prawne nie podlega limitowaniu

Usługi prawne nie zostały ujęte w katalogu usług niematerialnych, które podlegają ograniczeniom w prawie do zaliczenia ich do kosztów podatkowych. W konsekwencji, można je rozliczyć w pełnej wysokości.

...
Czytaj więcej

Ulga CIT na robotyzację od 2022 roku

Ministerstwo Finansów przekazało do prekonsultacji projekt zawierający kompleksowy system preferencji wspierających innowacje i proces produkcyjny. Zakłada on nową preferencję dla przedsiębiorców inwestujących w automatyzację stanowiska pracy.

...
Czytaj więcej

Zaliczenie wydatków okołotransakcyjnych do kosztów uzyskania przychodów

Koszty okołotransakcyjne jako pośrednie koszty uzyskania przychodu powinny być potrącane w dacie ich poniesienia.

...
Czytaj więcej

MF szykuje duże zmiany w podzielonej płatności

Resort finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o prawo do reformy rozliczeń VAT w ramach podzielonej płatności (tzw. split paymentu). Najpewniej więc w marcu przyszłego roku zmienią się zasady rozliczeń między firmami.

...
Czytaj więcej

Firma odliczy wydatki na pracę zdalną - stanowisko Ministerstwa Finansów

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22251 wskazał, że nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w biurze czy w mieszkaniu. W obu przypadkach przedsiębiorca może odliczyć niezbędne koszty.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania faktur już od października 2021 roku

​Resort finansów przygotowuje system do wystawiania e-faktur. Podatnicy, którzy będą rozliczać się w ten sposób, otrzymają szybciej zwrot VAT.

...
Czytaj więcej

Baby gift to darowizna, a nie przychód z pracy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2021 r. uznał, że wręczanie pracownikom prezentów okolicznościowych, np. z okazji narodzin dziecka, nie powoduje obowiązku poboru zaliczek na PIT.

...
Czytaj więcej

Zwrot za wyposażenie do pracy zdalnej bez podatku dochodowego

​Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 1 lutego 2021 r. (nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK) uznał, że dofinansowanie do zakupu sprzętu, który pracownicy, pracując zdalnie, wykorzystują w domu, nie stanowi przychodu w PIT.

...
Czytaj więcej

Podatnik będzie miał swoje konto do komunikacji z fiskusem

Pod koniec 2020 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustaw, mający na celu automatyzację załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zakłada on m.in. dostęp do indywidualnego konta dla podatników.

...
Czytaj więcej

Mieszkanie blisko kontrahenta można ująć w kosztach działalności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2020 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.697.2020.1.AP) uznał, że przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na lokal wynajęty po to, aby mieć blisko do klientów.

...
Czytaj więcej

Objaśnienia nie mogą nakładać obowiązków na podatników

Objaśnienia ministerstwa finansów nie mają waloru normatywnego i nie mogą nakładać na podatników obowiązków nie wynikających z aktów normatywnych.

...
Czytaj więcej

Ryczałt samochodowy obejmuje paliwo

Minister Finansów w interpretacji ogólnej uznał, że pracownik, który korzysta ze służbowego auta do celów prywatnych, nie musi odrębnie płacić za benzynę. Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie dla odchodzącego prezesa to koszt spółki

Odszkodowanie przekazane na podstawie porozumienia odchodzącemu prezesowi zarządu można rozliczyć w kosztach podatkowych spółki.

...
Czytaj więcej

Wydatki pokryte dofinansowaniem z tarczy antykryzysowej można zaliczyć do kosztów

Jak podało Ministerstwo Finansów, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia pracowników, jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

...
Czytaj więcej

Wpłaty na PPK są innowacyjne

​Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2020 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO) uznał, że składki na pracownicze plany kapitałowe mogą być kosztem w stosowaniu ulgi na badania i rozwój.

...
Czytaj więcej

Podatek u źródła obowiązuje przy usługach ubezpieczeniowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt. I SA/Po 87/20) orzekł, że od płaconych za granicę składek ubezpieczeniowych trzeba potrącić w Polsce 20-proc. CIT.

...
Czytaj więcej

Taksówką z pracy do domu bez dodatkowego podatku

Dojazd z pracy do domu taksówką, za którą zapłaci pracodawca, nie jest przychodem pracownika. Spółka w rezultacie nie musi pobierać od niego zaliczki na PIT.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialna społecznie spółka może obniżyć swój podatek

Działania przedsiębiorstw realizowane w ramach programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sprezentowanie czegoś mieszkańcom gminy, w której firma prowadzi działalność, nie jest darowizną.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Prezydent RP w dniu 11 kwietnia br. podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Interpretacja KAS ws. rozliczania kosztów użytkowania pojazdów

Dyrektor KAS potwierdził, że opłaty wynikające z umów leasingu podlegają ograniczeniu jedynie w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy jednak części odsetkowej tych opłat.

...
Czytaj więcej

Odsetki od kwot odszkodowań bez podatku. MF zapowiada nowelizację ustawy o PIT

Resort finansów będzie prowadził prace nad wprowadzeniem przepisów zwalniających z podstawy opodatkowaniem podatkiem PIT odsetek, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.

...
Czytaj więcej

Niższa stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorstw z podpisem Prezydenta

W dniu 13 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.

...
Czytaj więcej

Nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców i banków w ramach JPK

Minęło kilka miesięcy od wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK VAT przez małych i średnich przedsiębiorców, a ustawodawca wprowadza już nowy, obligatoryjny obowiązek, tym razem dotyczący przesyłania wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych...

...
Czytaj więcej

Podatek bankowy – banki zapłaciły ponad 1 mld zł

Banki komercyjne w czasie pierwszych czterech miesięcy obowiązywania podatku bankowego zapłaciły 1,173 mld zł podatku z tego tytułu - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski wyznaczył członków komisji śledczej badającej sprawę „panamskich papierów”

​Parlament Europejski wyznaczył 65 członków komisji śledczej badającej sprawę tzw. „panamskich papierów”, czyli prania pieniędzy i unikania opodatkowania, po tym jak, ósmego czerwca, przyjęte zostały ramy jej działania.

...
Czytaj więcej

Koszt wykupu polisy pracownika nie stanowi jego nieodpłatnego świadczenia

Sfinansowanie przez pracodawcę kosztów objęcia pracowników delegowanych za granicę ubezpieczeniem nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania.

...
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula będzie stosowana do transakcji, których jedynym bądź głównym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z celem przepisu podatkowego.

...
Czytaj więcej

Nowy jednolity podatek

Zespół ekspertów pod nadzorem ministra-członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka pracuje nad wprowadzeniem jednolitego podatku, który łączyłby składki na NFZ, ZUS i PIT.

...
Czytaj więcej

Suma ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2016 r. stwierdził, że suma ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

...
Czytaj więcej

Od lipca zmiany w pełnomocnictwach ogólnych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zawierającego formularz PPO-1, służący do zgłaszania pełnomocników ogólnych, którzy będą zajmować się wszelkimi sprawami podatnika. Rozporządzenie wejdzie w życie w lipcu 2016 r.

...
Czytaj więcej

Wydatki na wynajem mieszkania dla delegowanego pracownika nie są jego dochodem

Pokrycie przez pracodawcę wydatków na mieszkanie delegowanego pracownika nie jest dochodem tego ostatniego i nie trzeba naliczać i odprowadzać od tych wydatków PIT.

...
Czytaj więcej

Wyrok TSUE w sprawie likwidacji szkód a branża finansowa

W dniu 17 marca 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący możliwości zwolnienia od VAT usług likwidacji szkód (sprawa C-40/15, Aspiro S.A.).

...
Czytaj więcej

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-40/15 Minister Finansów przeciwko Aspiro S.A. dla branży ubezpieczeniowej

TSUE w sprawie C-40/15 orzekł, że likwidacja szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych, prowadzona w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela przez podmiot trzeci, który nie pozostaje w żadnym stosunku umownym z ubezpieczonym...

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska chce zmian w sprawie podatku VAT

Komisja Europejska zaprezentowała plan działań, który ma na celu zmniejszenie strat państw Unii Europejskiej spowodowanych nieuczciwymi praktyki przedsiębiorców dotyczącymi podatku VAT.

...
Czytaj więcej

Silniejsza rola mediacji w procedurach rozwiązywania sporów

Spory sądowe mogą wkrótce ulec skróceniu. Wszystko za sprawą nowych przepisów dotyczących wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmienione przepisy  mają na celu zwiększenie stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

...
Czytaj więcej

Odprawy dla zwalnianych z pracy jednak bez PIT

Urząd skarbowy przegrał pierwszy spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o prawo do zwolnienia z PIT pieniędzy z tzw. Programu Dobrowolnych Odejść. Fiskus żądał podatku od osób, u których pieniądze za odejście zostały nazwane odprawą.

...
Czytaj więcej

Konsekwencje podatku bankowego

W pierwszym numerze periodyku naukowego Analizy i Studia wydawanego przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych dr hab. Dominik J. Gajewski z Instytutu Prawa SGH podjął się analizy wprowadzonego niedawno do polskiego ustawodawstwa podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Podatki pośrednie w umowach ubezpieczenia w Europie

Insurance Europe opublikowało coroczne zestawienie dotyczące podatków pośrednich zawartych w umowach ubezpieczeń w Europie. Raport zawiera pełny przegląd zasad, cenników i przepisów obecnych na rynkach europejskich.

...
Czytaj więcej

Changes in the tax system

The Ministry of Finance has presented a proposal for tax changes. The changes submitted for consultation on Thursday, March 24, are expected to enter into force from 2023, but will apply retroactively from July 1, 2022.

...
Czytaj więcej

Insurance brokerage in 2017

The Financial Supervision Authority (KNF) published data of the Polish insurance market in 2017. It consists of information about insurance brokerage in 2017. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers want PPK assets exempt from bank tax

Poland's insurers lobby – the Polish Insurance Association - wants to assets of employer-sponsored pension plans (PPK) managed by insurers to be exempt from the tax on financial institutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish justice minister wants heavy punishment for VAT fraud

'Fraudsters obtaining VAT reimbursement under false pretences could face prison terms of up to 25 years if the fraud exceeds PLN 5 million' - Polish Justice Minister Zbigniew Ziobro said.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 2. (I poł. lutego 2020)

Prezentujemy 2. odcinek nowego cyklu beinsured.pl #raportprawnyCZTR. Stanowi on subiektywny przegląd wiadomości zawartych w Raporcie prawnym, przygotowanym przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: IDD Last Minute

Przedstawiamy 17. odcinek #BeInObiektywnie. W filmie podpowiadamy, jakie zmiany i w jakim zakresie można wdrożyć w przeciągu tych kilku dni, aby jak najlepiej przygotować się do nowych zasad sprzedaży ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej