Zmiana prezesa Aegon. Spółką pokieruje Marc van der Ploeg

Dodano: 24-04-2017

Ze stanowiska prezesa Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zrezygnował Michał Biedzki, który kierował spółką od 12 lat. Jego następcą został Marc van der Ploeg.

Michał Biedzki był pierwszym i dotychczas jedynym prezesem Aegon. Funkcję tę objął w 2005 r., gdy holenderski ubezpieczyciel rozpoczął działalność w Polsce, przejmując Nationwide Polska.

W dniu 21 kwietni br. rada nadzorcza ubezpieczyciela dokonała wyboru nowego prezesa spółki. Został nim Marc van der Ploeg, związany od kilkunastu lat z polską branżą ubezpieczeniową. Marc van der Ploeg był m.in. prezesem ING Życie, a także odpowiadał za wdrożenie strategii w PZU. Był także współtwórcą i menadżerem zarządzającym Money Makers SA.

Jak wskazują specjaliści rynku, zmiana związana jest z wdrażaniem nowej strategii przez ubezpieczyciela, mającej na celu rozszerzenie oferty produktowej. Do tej pory model biznesowy holenderskiego zakładu ubezpieczeń opierał się na sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym i działalności w ramach II filaru systemu emerytalnego. Jednak silne regulacje dotyczące produktów ubezpieczenia na życie z UFK i planowana likwidacja OFE przyczyniają się do straty pozycji rynkowej ubezpieczyciela. Sytuację Aegonu ma uratować dystrybucja nowych produktów i ekspansja na nowe rynki produktowe.

wstecz