Zawiłości ubezpieczeń OC

Autor: Piotr Czublun, Przemysław Stopnicki

Dodano: 13-08-2014
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł r. pr. Piotra Czubluna i apl. radc. Przemysława Stopnickiego z kwietnia 2013 r. na temat zawiłości interpretacyjnych przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Według autorów, interpretacja przepisów regulujących ubezpieczenia obowiązkowe wymaga ostrożności, a określenie zakresu praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, pomimo ich bezwzględnie obowiązującego charakteru, może w praktyce stanowić problem.

Pliki do pobrania

wstecz