Zamówienia publiczne 2022 – 2023 – wyższe progi „unijne” oraz wyższy kurs złotego do euro w zamówieniach publicznych

Autor: Joanna Hołowińska, adwokat, partner; Katarzyna Wasilewska, aplikant adwokacki | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 10-01-2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują w zamówieniach publicznych nowe, wyższe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający publiczni będą zobligowani do stosowania unijnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia. Znacząco wzrasta też średni kurs złotego w stosunku do euro, który będzie podstawą do przeliczania wartości ustalonych przez Komisję Europejską. Zatem – od 1 stycznia 2022 r. – progi unijne, wymuszające na zamawiających stosowanie zdecydowanie dłuższych trybów unijnych, będą stosowane dla zamówień o znacznie wyższej wartości niż do 31 grudnia 2021 r. W przypadku robót budowlanych minimalna wartość zamówienia, obligująca zamawiających do stosowania unijnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia, ulegnie podwyższeniu o ponad 1 mln złotych.

Dokładne różnice przedstawia poniższa tabela:

O ile podwyższenie progów przez Komisję Europejską nie jest szczególnie zaskakujące – progi ulegają podwyższeniu cyklicznie co 2 lata, to warto zwrócić uwagę na znaczne podwyższenie wartości kursu euro w zamówieniach publicznych. Obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. wartość 4,2693 zł zastąpiono stawką 4,4536 zł i jest to najwyższy obowiązujący kurs złotego w stosunku do euro w zamówieniach publicznych od 2008 roku.

Z nowymi regulacjami można zapoznać się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/inne-dokumenty-legislacyjne

Link do obwieszczenia: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf 

wstecz