Wytyczne Rady Europy dot. przetwarzania danych o stanie zdrowia

Dodano: 14-05-2019
Publikator: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

W dniu 27 marca 2019 r. Rada Europy wydała zestaw wytycznych dot. przetwarzania danych o stanie zdrowia. Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zanalizowało dokument, wymieniając 5 wytycznych dotyczących działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych.

Publikacja „Obowiązki i zasady dotyczące ubezpieczycieli i pośredników w świetle nowych wytycznych Rady Europy w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia” jest dostępna na stronie SPBUiR pod linkiem.

wstecz