Wyniki finansowe Unum – wzrost biznesu i utrzymanie bezpieczeństwa

Dodano: 13-04-2021
Publikator: informacja prasowa

Pomimo pandemii Unum Życie TUiR S.A. odnotowało w 2020 r. zadowalające wyniki i wzrost biznesu.

Po 2020 r. spółka Unum wypracowała 11,2 mln zł zysku netto. Przypis składki brutto wzrósł o ok. 12% do wysokości 329,2 mln zł, podczas gdy na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 122,8 mln zł i wartość ta była wyższa o 17% od odnotowanej w 2019 r. Towarzystwo utrzymało też konsekwentną politykę inwestycyjną. W 2020 r. przychody z lokat wyniosły blisko 32,7 mln zł, co wynikiem zbliżonym do danych z 2019 r.  

Unum Życie utrzymało też wysoki poziom pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Na koniec 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 241%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 966%. Zdaniem spółki, na stabilną sytuację finansową spółki wpływ ma m. in. konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się głównie na inwestowaniu w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

– Rok 2020 był rokiem wielu zmian i wzywań. Unum zwinnie dostosowało się do nowych okoliczności, nieustannie stojąc na straży bezpieczeństwa ponad 250.000 klientów i ich rodzin. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, by nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie. Zapewniliśmy klientów, że nasze polisy chronią ich w okresie pandemii, a naszą misją jest wypłata należnych świadczeń. Wprowadziliśmy prosty sposób kontaktu z nami przez narzędzia online, rozszerzyliśmy ofertę o nowy produkt na wypadek chorób układu krążenia, które nadal są jedną a najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Ponadto, zaprosiliśmy naszych klientów na wartościowe webinaria, by wyposażyć ich w wiedzę jak dbać o swoje zdrowie. W tym trudnym okresie, odnotowaliśmy wzrost wypłaty świadczeń. To właśnie w takich chwilach, sprawdza się nasza misja, by być blisko klientów, zapewniać im bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Dziękuję naszym klientom za zaufanie i pragnę zapewnić, że wszyscy pracownicy i  współpracownicy firmy pracują z ogromnym zaangażowaniem, aby otaczać ich troską i spełniać dane obietnice – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.

wstecz