Współpraca PKO BP i KUKE

Dodano: 06-12-2021
Publikator: informacja prasowa

PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę o współpracę w zakresie udzielania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych kierowanych do eksporterów.

Celem współpracy PKO Banku Polskiego oraz KUKE jest wsparcie polskich eksporterów. Gwarantem podpisanej umowy ramowej, obejmującej płatnicze gwarancje ubezpieczeniowe kredytów, jest Skarb Państwa.

− Ekspansja polskich firm na zagranicznych rynkach przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji polskiej gospodarki. Dlatego PKO Bank Polski oferuje eksporterom konkretne produkty i dostarcza wiedzę analityczną. Umowa o współpracy z KUKE zapewniająca klientom gwarancje jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje - mówi Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

W ramach inicjatywy gwarancje zabezpieczą do 80 proc. inwestycyjnego kredytu udzielonego eksporterowi. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa będące klientami PKO Banku Polskiego oraz posiadające np. inwestycję, która w ciągu trzech lat po ukończeniu powinna generować co najmniej 20 proc. przychodu ze sprzedaży na eksport.

− KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty stają się właśnie dostępne dla klientów PKO BP. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych. Bywa, że mniejsze podmioty borykają się z brakiem odpowiednich zabezpieczeń kredytowych i dlatego nie mogą w pełni wykorzystać rynkowych szans. Z kolei potrzeby większych firm mogą czasem przekraczać zdolności kredytowe instytucji finansującej. Scedowanie na KUKE ryzyka pozwala bankom zaproponować wyższe limity klientom, a ci mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego w postaci inwestycji w nowe urządzenia, hale czy inny majątek trwały. A dodatkowe finansowanie z banku, dostępne dzięki gwarancjom KUKE, może zostać wykorzystane na bieżącą produkcję i potrzeby obrotowe – mówi Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE.

wstecz