Współpraca BGK z japońskim bankiem JBIC

Dodano: 21-09-2022
Publikator: informacja prasowa

Bank Gospodarstwa Krajowego i Japan Bank for International Cooperation (JBIC) podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Banki zobowiązały się wspierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza. Przytoczone zgodnie z ideą zielonej transformacji.

Porozumienie określa obszary współpracy pomiędzy polskim bankiem rozwoju BGK oraz japońskim JBIC. Instytucje bankowe skupiają się na energetyce oraz na inwestycjach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Europy. Podmioty planują współfinansować projekty zgodne z ich strategią biznesową. Ponadto BGK oraz JBIC zakładają współpracę, która może inicjować wspólne projekty i spółki w Polsce lub krajach trzecich, w tym w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą inwestycji w:

  • infrastrukturę związaną z energią, w tym między innymi magazyny gazu czy gazociągi;
  • czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 z istniejących elektrowni;
  • projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej.

Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza. Wymienione instytucje mogłyby współfinansować bądź bezpośrednio inwestować w projekty z powyżej wskazanych obszarów.

wstecz