Wicepremier Morawiecki pozytywnie ocenia porozumienia w sprawie obniżki opłat likwidacyjnych

Dodano: 23-12-2016

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu wysłanym PAP pozytywnie ocenił podpisane w ostatnim okresie porozumienia 17 instytucji z sektora ubezpieczeń na życie z Prezesem UOKiK w sprawie rozszerzenia na cały portfel aktywnych umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym niższych stawek opłat likwidacyjnych.

- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a ubezpieczycielami. Należy tutaj docenić wysiłki zarówno UOKiK, który stoi na straży interesów klientów oraz świadomość branży ubezpieczeniowej reprezentowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń, że zaufanie jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze produktów finansowych, w których swoje oszczędności lokują Polacy – stwierdził w komunikacie dla PAP wicepremier.

Dodał przy tym, że zakłady ubezpieczeń przy tworzeniu nowych produktów powinny zwracać szczególną uwagę na rzetelną i pełną wymianę informacji z konsumentami.

- Dlatego tak ważne jest konstruowanie produktów w taki sposób, by korzyści odnosiły obie strony umowy, ale przy równoczesnym uznaniu, że stroną słabszą jest człowiek, konsument, obywatel. Dostęp do informacji, znajomość rynku i wiedza o produktach nie są rozłożone symetrycznie – napisał Mateusz Morawiecki.

Podkreśli także, że w jego opinii zawarte porozumienia powinny usatysfakcjonowań konsumentów i jednocześnie nie stanowić zagrożenia dla stabilności sektora finansowego, „który jest krwioobiegiem każdej gospodarki”. 

wstecz