We wtorek kolejne sejmowe prace nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 20-10-2017

Na wtorek, 24 października, zaplanowano na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Sprawozdawcą będzie przewodniczący podkomisji poseł Jan Szewczak.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Sejmu posiedzenie KFP rozpocznie się o godz. 10.00 w sali im. Konstytucji 3-go Maja.

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych w dniu 12 października przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Do tekstu projektu poprawki redakcyjne miało wnieść jeszcze Biuro Legislacyjne (czytaj więcej: Podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Również w porządku obrad najbliższego 50. posiedzenia Sejmu RP, które rozpocznie się 25 października br., uwzględniono sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W dniu 17 października 2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opublikowała sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie przez Senat tej ustawy bez poprawek.

wstecz