W przyszłym roku wzrośnie składka członkowska PIU

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 09-11-2020

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa, wyższa składka członkowska dla podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Podwyżka związana jest z nowymi obszarami działalności podejmowanymi przez PIU.

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zakłada on podniesienie składek członkowskich, uiszczanych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz PIU, z 0,024% do 0,026% składki przypisanej brutto w poprzednim roku.

Wzrost składki został zarekomendowany członkom Izby przez Komisję Rewizyjną PIU i przyjęty przez walne zgromadzenie PIU. Jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia, podwyżka wynika ze zwiększenia aktywności PIU na arenie międzynarodowej i krajowej, w tym utworzenia biura PIU w Brukseli, oraz innych inicjatyw, np. rozbudowy bazy danych statystycznych czy działań w obszarze edukacji ubezpieczeniowej.

Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Projekt rozporządzenia jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl. 

Pliki do pobrania

Tagi: składka, piu
wstecz