Votum rośnie dzięki sprawom bankowym

Dodano: 07-06-2019

Kancelaria odszkodowawcza Votum przedstawiła dane finansowe za I kw. 2019 r. Spółka poza wyższymi przychodami odnotowała też wzrost liczby nowych spraw z obszaru bankowości.

Po I kw. 2019 r. Votum uzyskało przychody na poziomie 31 mln zł, w ubiegłym roku było to 26 mln zł. Prezes Kancelarii Bartłomiej Krupa liczy, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych okresach.

- Zachowujemy w II kwartale tendencje wzrostowe. Powtórzenie zyskowności I kwartału w kolejnych kwartałach jest programem minimum - powiedział Krupa.

Rozwój biznesu spółka dostrzega przede wszystkim w zwiększeniu liczby spraw z sektora bankowego. Przychody z tego tytułu wyniosły w I kw. 2019 r. 4 mln zł i zdaniem prezesa Votum będą dalej rosnąć. 

- To był najwyższy kwartalny poziom przychodów ze sprzedaży w historii spółki. Po raz pierwszy mieliśmy tak istotny udział spraw bankowych w przychodach, po raz pierwszy konsolidowaliśmy przychody z DSA Investment - powiedział Krupa.

- Udział spraw bankowych w przychodach grupy będzie coraz większy. To nie jest jednak jeszcze kumulacja - tej spodziewamy się w 2020 i 2021 roku, kiedy będą widoczne przychody z opłat wstępnych od klientów i za success fee – dodał prezes. Jego zdaniem, w 2021 r. przychód ze spraw bankowych będzie wyższy niż ze spraw ubezpieczeniowych.

W I kwartale liczba zawartych z klientami umów w segmencie bankowym wzrosła do 1.310. W ostatnim kwartale 2018 r. podpisano ich 486. Jak powiedział prezes Krupa, średnie roszczenie kredytobiorcy frankowego wynosi ok. 70 tys. zł.

wstecz