Uwagi przedstawicieli środowiska pośredników ubezpieczeniowych do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 29-12-2016

W dniu 19 grudnia 2016 r. w ramach konsultacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przekazały Ministrowi Finansów wstępne uwagi do projektu ustawy wraz z materiałami zawierającymi koncepcje implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Przedstawiciele PIPUiF, SPBUiR i PIBUiR w liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego wskazali, iż „w ocenie środowiska pośredników ubezpieczeniowych, przedmiotowy projekt przyjął godną poparcia koncepcję harmonizacji minimalnej i jako taki, po jego przyjęciu przez parlament, będzie stanowił dobrą podstawę do zrównoważonego rozwoju rynku ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania praw ubezpieczających i ubezpieczonych bez względu na formę dystrybucji ubezpieczeń”.

Wskazano ponadto, iż na szczególne docenienie zasługuje wysiłek Ministerstwa włożony w przygotowanie tak kompleksowej regulacji, jaką jest przedmiotowy projekt. „Jako środowisko głęboko zainteresowane poprawą ochrony interesów ubezpieczających wyrażamy w tym względzie głębokie uznanie, wierząc, że przyczyni się on wydatnie do zaspokojenia celów stawianych zarówno przed dyrektywą, jak i oczekiwań polskich konsumentów usług ubezpieczeniowych.”

Środowisko pośredników przygotowało kompleksowe opracowanie przepisów implementujących idee dyrektywy 2016/97. Jako szczególnie istotne wskazano kwestie kluczowe dla sprawnego funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych, a tym samym ochrony interesów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

”1) wprowadzenia definicji lub uregulowania zakresu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym czynności agencyjnych i brokerskich;

2) zweryfikowania treści obowiązku dotyczącego rekomendacji brokerskiej, w szczególności dostosowania jej do istoty doradztwa uregulowanego w dyrektywie oraz rezygnacji z powtarzania dotychczasowej treści, niedostosowanej do praktyki i potrzeb ubezpieczających;

3) uregulowania brokera jako zawodu regulowanego, celem wzmocnienia standardów wykonywania czynności i działalności brokerskiej;

4) wprowadzenia wyraźnych zasad stanowiących emanację tradycji samorządowych, celem realizowania obowiązków dotyczących ustawicznego kształcenia, rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a brokerami, rozpatrywania reklamacji, itp.; w naszej ocenie funkcja ‘ogólnopolskich organizacji brokerów’ ograniczona do roli obserwatorów przy egzaminie brokerskim nie spełnia potrzeb środowiska, ani klientów. W sytuacji ustawowego uregulowania samorządu zakładów ubezpieczeń, rozsądnym i pożądanym byłoby stworzenie podobnej regulacji dotyczącej zrzeszania się brokerów.”

Ponadto, przedstawiciele środowiska pośredników ubezpieczeniowych zadeklarowali swoją dalszą pomoc w trakcie procesu legislacyjnego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

wstecz