Utrata licencji przez TU City Insurance SA

Dodano: 06-10-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy poinformował, ze towarzystwo ubezpieczeniowe City Insurance SA 17 września 2021 r. utraciło licencję na prowadzenie działalności.

Niewypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego stwierdziła rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego.

Według rekomendacji organu odszkodowawczego, osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które zostały spowodowane przez sprawców posiadających ubezpieczenie OC komunikacyjne w City Insurance SA, roszczenia powinny realizować:

  • jeśli wypadek miał miejsce na terytorium Polski: do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
  • jeśli wypadek miał miejsce na terytorium innego niż Polska i Rumunia kraju należącego do Systemu Zielonej Karty: do Biura Narodowego  w kraju zdarzenia;
  • jeśli wypadek miał miejsce na terytorium Rumunii: jeżeli roszczenia były zgłoszone reprezentantowi ds. roszczeń komunikacyjnych w Polsce i minęły 3 miesiące od zgłoszenia roszczenia, skontaktować się należy z PBUK.

Jeżeli roszczenia nie były zgłoszone do 20 września bieżącego roku, należy je kierować bezpośrednio do rumuńskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie do 90 dni od uprawomocnienia się decyzji Sądu.

wstecz