Uszpolewicz: To był dobry rok dla grupy Avivy

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 06-03-2020

Adam Uszpolewicz, Prezes Avivy, podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, przedstawił wyniki finansowe Grupy Aviva Polska. Aviva pozostaje na stabilnym poziomie, z niewielkimi wzrostami. W ubiegłym roku łączny zysk spółek Avivy wyniósł 954 mln zł.

2019 r. był dla Avivy znaczący, jeśli chodzi o rynek życiowy. Podczas gdy podmioty oferujące produkty działu I odnotowują spadki, Aviva zwiększyła poziom zebranej składki brutto o 24 mln zł (1,3%), do poziomu 1.936 mln zł. Jak wskazał Prezes, za sukces odpowiada wdrożenie w lipcu 2019 r. nowego flagowego produktu – „Twoje Życie”, czyli ubezpieczenia na życie z elementem ochrony zdrowia. Jak podkreślił Uszpolewicz, spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Ubezpieczenie pozwala na indywidualny dobór sumy ubezpieczenia, zapewnia ochronę zdrowia, w tym dostęp do badań profilaktycznych czy uzyskanie 2. opinii lekarskiej. Ubezpieczenie zawiera też dobrowolną opcję inwestycyjną.

Wzrost składki nastąpił też w ubezpieczeniach działu II, o 14 mln zł (3,2%), do wysokości 457 mln zł. Na poprawę wyniku szczególnie wpłynęły ubezpieczenia korporacyjne, w tym OC dla przedsiębiorstw, które przyniosły przychody o 50% wyższe niż w 2018 r.

Grupa Aviva odniosła szczególnie dobre wyniki w swojej spółce joint-venture z Bankiem Santander. Składka przypisana uzyskana w kanale BA zwiększyła się o 28%, z 408 mln zł do 524 mln zł. Zwiększenie sprzedaży polis w banku to efekt zwiększenia skali i uzyskania nowych klientów po przejęciu BZ WBK przez Hiszpanów. W zeszłym roku także nastąpił wzrost umów kredytowych, co przełożyło się na większą sprzedaż produktów powiązanych z kredytem. Nie przez przypadek są one najczęściej dystrybuowane w tym kanale. Aviva stoi na stanowisku, że sektor bankowy ma w sobie wciąż duży potencjał, jeśli chodzi o sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Towarzystwo nie zamierza rezygnować z rozwoju w tym obszarze, szczególnie wejścia w kanał bankowości mobilnej. Jak potwierdził Uszpolewicz, są już prowadzone rozmowy w tym zakresie choć na razie nie chciał zdradzić szczegółów.    

W podsumowaniu 2019 r. nie zabrakło odniesień do PPK. Umowy o zarządzanie zawarło ze spółką 400 firm zatrudniających min. 250 osób. Dało to Avivie 5.miejsce na rynku PPK, przy partycypacji na poziomie zbliżonym do rynkowego, tj. ok. 40%. Teraz ubezpieczyciel jest w trakcie rozmów z mniejszymi firmami, wierząc, że zajmie tu wyższą pozycję. Liczy, że sukces zapewni dotarcie do nich poprzez sieć 2 tys. agentów wyłącznych. W sumie grupa oczekuje 10%-owego udziału na rynku PPK.

Adam Uszpolewicz, pytany o plany na ten rok, wskazał, że spółka będzie skupiała się na rozwoju portalu MojaAviva, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Konto założyło już ok. 0,5 mln osób, którzy w ubiegłym roku wykonali kilkaset tysięcy transakcji. Planowana jest dalsza cyfryzacja produktów i procesów obsługowych. Aviva rozwija też kilka nowych pomysłów produktów, o których poinformuje już niedługo.   

wstecz