Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - jak skutecznie przygotować się do kontroli KNF?

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 20-11-2019

20 listopada eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zaprezentowali zagadnienia prawne w zakresie przeprowadzania przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli w podmiotach branży ubezpieczeniowej.

Podczas warsztatów omówiony został zakres kontroli KNF, jej etapy, a także prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych oraz uprawnienia nadzorcy. Szczegółowa analiza objęła tematy budzące najwięcej kontrowersji w branży, w tym m.in. sposoby wynagradzania dystrybutorów, kwestie odpowiedzialności za produkt, w tym prezentowania produktu w materiałach marketingowych i cross-selling, zapobieganie konfliktom interesów, rozpatrywanie skarg i reklamacji, proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego i zarządzania nim.

Na szkoleniu nawiązywano do znanych prelegentom i słuchaczom praktyk kontrolnych nadzorcy. Szeroko uzupełniano treści merytoryczne praktycznymi przykładami i doświadczeniami spółek. Główna myśl przekazywana uczestnikom szkolenia nawiązywała do zabiegania o prowadzenie dokumentacji w zakresie sieci dystrybucyjnej i rejestrowania wszystkich procesów sprzedaży ubezpieczeń, zbierając tzw. „ślady rewizyjne”. Wskazano i omówiono dokumenty, o które może ubiegać się KNF, tj.:

  • związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez agenta/brokera
  • związane ze statusem agenta/brokera jako pośrednika ubezpieczeniowego
  • związane ze współpracą agenta/brokera z zakładem ubezpieczeń
  • związane ze współpracą agenta/brokera z OWCA/OWCB
  • związane z procesem dystrybucji ubezpieczeń
  • dotyczące wynagradzania dystrybutora

Osoby, które chciałaby w przyszłości uczestniczyć w podobnych szkoleniu, zapraszamy do kontaktu z redakcją beinsured lub Kancelarią CZUBLUN TRĘBICKI.  

wstecz