Ugoda pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dodano: 24-11-2022
Publikator: Rzecznik Finansowy

Niedawno na stronie internetowej rf.gov.pl ukazał się komunikat, który informuje o zawarciu ugody pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UNIQA dokonała zmiany podejścia do treści definicji szkody całkowitej. Prowadzi to do stosowania jednolitych zasad kwalifikacji szkody i wyliczenia jej wysokości. Przytoczone w odniesieniu zarówno do szkody całkowitej, jak i szkody częściowej.

Ugoda, którą negocjowano w duchu troski o dobro klientów oraz wzajemnego zrozumienia prezentowanych przez strony stanowisk, została zawarta w interesie ubezpieczonych oraz osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Ugoda została zawarta w dniu 7 listopada br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

wstecz