UFG o ubezpieczeniach krótkoterminowych

Dodano: 13-12-2018
Publikator: ​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował dane nt. 30-dniowych ubezpieczeń OC ppm. Jak wynika z zestawienia UFG, ich liczba w ostatnim kwartale spadła o 20 proc. Zdaniem Funduszu, na wytworzenie się trendu spadkowego wpływ miały zaostrzone wewnętrzne kontrole zakładów ubezpieczeń dot. dystrybucji tych produktów.

UFG podał, że ubezpieczyciele byli wielokrotnie informowani o nieprawidłowościach w sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim agenci oferowali te produkty osobom nieuprawnionym. Zgodnie z przepisami, polisy te przeznaczone są jedynie dla komisów samochodowych, specjalizujących się w zakupie i sprzedaży samochodów. Podczas gdy, jak stwierdził UFG, agenci rozpoczęli sprzedaż krótkoterminowych ubezpieczeń osobom indywidualnym. W przypadku ubezpieczeń z 30-dniowym terminem ochrony zakłady ubezpieczeń stosują uproszczoną ocenę ryzyka, nie uwzględniając w niej historii szkodowości. Jest to szczególnie korzystne dla kierowców z odnotowaną dużą liczbą zdarzeń komunikacyjnych. W efekcie tych działań właściciele pojazdów są karani przez Fundusz lub ubezpieczyciele ściągają od nich składkę za cały rok bądź kierują roszczenia regresowe w przypadku zajścia szkody.    

W ubiegłym roku Fundusz podczas spotkań z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń wskazywał na skutki oferowania krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych osobom nieupoważnionym. Podkreślał ryzyko niedoszacowania rezerw składki, co może prowadzić do zachwiania kondycji finansowej towarzystw.

– Zakład ubezpieczeń, który sprzedał taką 30-dniową umowę ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jej posiadacza nie tylko w okresie pierwszych 30 dni, ale także przez pozostałe 11 miesięcy. Przy znaczącej skali zjawiska może to negatywnie wpływać  na wskaźniki finansowe  firmy, która sprzedaje takie polisy za składkę zupełnie nieadekwatną do skali ponoszonego ryzyka - wyjaśnia Anna Wawrzeniecka, dyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG.

wstecz