Ubezpieczenie na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową szansą na przetrwanie firm

Dodano: 27-11-2019
Publikator: informacja prasowa

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w informacji prasowej przedstawia korzyści z posiadania przez firmy ubezpieczenia na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową.

Jak wskazują eksperci, polscy przedsiębiorcy zazwyczaj szukają ochrony na ryzyko utraty bądź zniszczenia mienia, tymczasem równie szkodliwe są szkody powstałe z powodu przerw w działalności firmy.

– Przedstawiciele biznesu, zabezpieczając się przed ryzykiem powodzi oraz innych nagłych zdarzeń pogodowych, analizują przede wszystkim, na jakie koszty będą narażeni w związku z likwidacją szkód w mieniu. Niestety w wielu przypadkach, nie analizują potencjalnych strat, jakie może wywołać przestój w działalności wywołany np. zalaniem. Kupując ubezpieczenie, należy zatem zwracać i na to uwagę. Z naszych obserwacji wynika, że nawet 9 na 10 firm, które nie posiadały takiej ochrony, bankrutuje po większej szkodzie uniemożliwiającej płynną działalność – zauważa Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Zdaniem SPBUiR, ubezpieczenie przerw w działalności powinno być jednym z podstawowych ubezpieczeń, które kupują przedsiębiorcy. Oprócz polisy majątkowej jest ono najistotniejszym zabezpieczeniem biznesu. Ochrona na wypadek przestoju gwarantuje przede wszystkim utrzymanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na takim poziomie, jakby szkoda skutkująca przestojem nie nastąpiła.

Ubezpieczenie przerw w działalności zapewnia m.in. pokrycie kosztów stałych (wynagrodzenia, amortyzacja, kredyty itp.), rekompensatę utraconego zysku księgowego brutto czy opłacenie innych działań zapewniających ciągłość istnienia firmy (np. zlecenie produkcji w innym zakładzie). Ponadto, polisę można rozszerzyć o zabezpieczenie przed przerwaniem działalności kontrahenta i niemożności zrealizowania zamówienia. 

wstecz