TUW TUW: dodatkowe działania w związku ze szkodami spowodowanymi nawałnicami

Dodano: 18-08-2017

Nawałnice, które w ostatnim czasie przeszły nad Polską, spowodowały dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych członków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W związku z tym, TUW poinformował, że w celu jak najsprawniejszego oszacowania szkód Towarzystwo zaangażowało dodatkową liczbę rzeczoznawców oraz uruchomiło uproszczone procedury likwidacji.

Członkowie TUW mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem infolinii, w jednostkach terenowych Towarzystwa, a także u agentów współpracujących z TUW.

„Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych w ubezpieczonych budynkach, nasze Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami, refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią” – informuje TUW.

Towarzystwo przypomina też, że uszkodzone i zniszczone przedmioty należy pozostawić w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin. Wskazuje też, że bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się zdjęcia.

wstecz