TUW PZUW partnerem Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Dodano: 11-10-2019
Publikator: informacja prasowa

TUW PZUW po raz drugi było partnerem ubezpieczeniowym Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli samorządów, ich jednostek organizacyjnych oraz biznesu.

Eksperci TUW PZUW podzielili się swoją wiedzą w kilku panelach dyskusyjnych. Sebastian Wiatr, dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych, poprowadził dyskusję o konieczności i sposobach poprawy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami oraz o pokryciu ubezpieczeniowym dla samorządów zajmujących się gospodarką odpadami. Wypowiadał się również w panelu „Nowoczesny urząd JST”, w którym podkreślał rolę ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych w procesie poprawy bezpieczeństwa Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Z kolei Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU LAB, omówił temat bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze z perspektywy ubezpieczyciela oraz istotę wykorzystania sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji na szczeblu samorządowym.

Programowi merytorycznemu Forum towarzyszyła także Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której wręczono nagrody laureatom rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej”. Nagrody wręczył Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

wstecz