Trwają prace nad poprawkami w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 31-01-2017

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń będzie zmieniany. Jest to wynik licznych uwag przesłanych do resortu w trakcie trwania konsultacji publicznych, przekazał Dziennik Gazeta Prawna.

W konsultacjach publicznych nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wzięło udział prawie 20 instytucji z sektora ubezpieczeniowego i dystrybucji ubezpieczeń, w tym Polska Izba Ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty biorące udział w konsultacjach dużo uwagi poświęcały kwestiom sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zgodnie z najlepiej pojętym interesem konsumenta.

Wśród przesłanych uwag do projektu ustawy najwięcej kontrowersji wzbudziła propozycja UOKiK dotycząca zakazu wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych, jak ma to miejsce w projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Natomiast KNF postulował za tym, aby pośrednicy informowali klientów o wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymują od zakładu ubezpieczeń. Rzecznik Finansowy oraz Narodowy Bank Polski zasugerowali, aby to rozwiązanie dotyczyło jedynie pośredników, sprzedających ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Uwagi wybranych instytucji zostały omówione na portalu beinsured.pl, jak też wszystkie zostały opublikowane w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Z kolei podczas konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów, przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał, że Urząd jest w stanie odejść od swego pomysłu na rzecz propozycji wysuniętej przez KNF. Także uczestnicy spotkania podjęli wiele praktycznych aspektów proponowanych przepisów, jak kwestia ujawniania wynagradzania przez osoby wykonujące czynności agencyjne. Więcej informacji znajduje się w artykule: Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Na razie Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w projekcie ustawy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej Dyrektywy IDD do dnia 23 lutego 2018 r.

wstecz