Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na tle większych ubezpieczycieli

Dodano: 11-12-2019
Publikator: Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

TUW-y od lat funkcjonują na polskim rynku ubezpieczeń. W przeciwieństwie do spółek akcyjnych nie sprzedają ubezpieczeń w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku dla „zewnętrznych” właścicieli. Podstawową misją TUW-ów jest przede wszystkim oferowanie jak najlepszych warunków ubezpieczeń wzajemnych dla swoich członków. Skala ich działań jest jednak bardzo skromna na tle ubezpieczeniowych spółek akcyjnych.

Na podstawie danych KNF widać, że w 2018 r. łączna składka TUW-ów była na poziomie około 1 mld zł (m.in. po odliczeniu udziału reasekuratorów), podczas gdy wynik ubezpieczeniowych spółek akcyjnych był w tym czasie ponad 50 razy większy. Różnica jest również w wielkości aktywów/sumy bilansowej. W spółkach akcyjnych było to ok. 188 mld zł na koniec 2018 r., a w TUW-ach – 5 mld zł.

- Jeszcze bardziej sugestywna jest relacja zysku netto, które osiągnęły TUW-y (91 mln zł w 2018 r.) oraz spółki akcyjne oferujące ubezpieczenia (ok. 6,6 mld zł w 2018 r.) - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubezpieczeniowe spółki akcyjne w 2018 r. osiągnęły niemal dwa razy wyższy poziom wskaźnika ROA (3,5%) niż towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (1,8%).

- Taki wynik świadczy o większej efektywności działania ubezpieczeniowych spółek akcyjnych - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zdaniem ekspertów Ubea.pl, sytuacja skumulowanego zysku netto TUW-ów wygląda jednak bardzo dobrze i można przypuszczać, że rok 2019 r. zakończą z zyskiem netto większym niż przed rokiem i dwoma laty. W 2017 r. zysk ten wynosił 31,2 mln zł, w 2018 r. – 91,2 mln zł, a w I poł. 2019 r. – 55,6 mln zł.

Nie oznacza to jednak – zdaniem ekspertów Ubea.pl – zagrożenia dla wiodących ubezpieczycieli. Ich obecność nie jest jednak zbyteczna.

- Praktyka pokazuje bowiem, że dla części osób szukających polisy oferta TUW-ów jest lepsza od propozycji znacznie większych konkurentów - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

wstecz