Stanowisko Goldberg & Sons w sprawie komunikatu UOKiK

Dodano: 22-09-2017

Pośrednik ubezpieczeniowy spółka Goldberg & Sons wydał oświadczenie w sprawie opublikowanego w dniu 21 września br. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzeżenia konsumenckiego przed praktykami spółki. Zarząd firmy podnosi, że decyzja Prezesa UOKiK jest bezzasadna i wydana bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego.

Czytaj więcej: Prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie przeciw pośrednikowi ubezpieczeniowemu Goldberg & Sons

„W związku z opublikowanym przez Prezesa UOKIK w dniu 21 września 2017 r. komunikatem dotyczącym prowadzonego postępowania wobec Spółki Goldberg & Sons sp. z o.o. informujemy, że nie zgadzamy się z zamieszczonymi w jego treści zarzutami oraz ich uzasadnieniem. Podkreślamy, że postanowienie, w oparciu o które wydano komunikat, zostało przez Spółkę zaskarżone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako bezzasadne i wydane bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego” – czytamy w oświadczeniu zarządu spółki.

Zarząd Goldberg & Sons wskazał, że doszło do rozwiązania umów o współpracę z osobami, co do których istniały podejrzenia o niespełnieniu standardów etycznych. Większość z tych umów została rozwiązana już kilka lat temu. Jak wskazała spółka, prezes UOKiK uznał ww. argument spółki za uzasadniony i zadecydował o uzupełnieniu materiału dowodowego, jednak nie dokonano tego do dnia opublikowania komunikatu.

„Dodatkowo zwracamy uwagę, że opisane w treści komunikatu rzekome naruszenia dotyczą niespełna 1% wszystkich zawartych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia i ewentualnie mogły mieć miejsce wyłącznie w latach 2013-2014 bez naszej wiedzy i zgody” – podkreślił zarząd Goldberg & Sons.

Spółka w stanowisku przekazała, że zwróci się do UOKiK z żądaniem usunięcia lub zmiany komunikatu. Podała też, że zamierza zaskarżyć orzeczenie UOKIK. „Wyrażamy przekonanie, że nawet te nieliczne zarzuty, które stawia nam UOKIK zostaną wkrótce uznane za bezpodstawne”.

UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie w zakresie praktyk przedstawicieli Goldberg & Sons, którzy proponują konsumentom posiadającym ubezpieczenie z elementem kapitałowym (UFK), rezygnację i zawarcie nowej umowy. Zapewniają przy tym o możliwości bezkosztowego wycofania się z dotychczasowej polisy, a ewentualne opłaty ma ponosić pośrednik lub jego przedstawiciel. Jednak w rzeczywistości żadne opłaty likwidacyjne nie są pokrywane przez przedsiębiorcę, a konsument musi je zapłacić w całości. Przez co pośrednik wprowadza konsumentów w błąd, m.in. co do wysokości składki ubezpieczeniowej, możliwości rezygnacji z ubezpieczenia czy okresu ochrony.

wstecz