SPBUiR: Coraz mniej czasu na implementację Dyrektywy IDD

Dodano: 13-04-2017

Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przedstawił agencji informacyjnej Newseria, jak może zmienić się branża pośrednictwa ubezpieczeniowego wskutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania Dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r. W przypadku Polski niedawno zakończyły się konsultacje publiczne do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, której celem jest implementacja IDD (czytaj więcej: Jest nowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

– Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń powstała, aby zapewnić klientom więcej informacji o produktach, które są oferowane przez rynek ubezpieczeniowy. Nasze obowiązki informacyjne zostaną rozbudowane, co ma spowodować, że klient będzie się czuł bardziej bezpiecznie i komfortowo, nabywając ubezpieczenie – mówi Łukasz Zoń.

Prezes SPBUiR zwraca uwagę na różnice regulacji w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynkach krajowych państw członkowskich UE.

– W Unii Europejskiej ten sam pośrednik ubezpieczeniowy może występować w kilku rolach. Może być zarówno agentem, multiagentem, jak i brokerem. To powoduje, że klienci mogą być zdezorientowani. Poza tym nieprawidłowości związane z polisolokatami spowodowały, że Unia Europejska zadecydowała o zmianie przepisów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń i anałożeniu nowych obowiązków – tłumaczy Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

– W Polsce klient, który przychodzi do pośrednika ubezpieczeniowego, wie dokładnie do kogo przychodzi oraz w jakim układzie z zakładem ubezpieczeń funkcjonuje ten pośrednik. Dlatego ma mniej problemów ze zidentyfikowaniem pośrednictwa – dodaje prezes SBUiR.

Uwagi poszczególnych instytucji z branży ubezpieczeniowej do nowej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń są szczegółowo prezentowane na portalu beinsured.pl.

wstecz