Składka na ubezpieczenie GAP podlega limitowi 150 tys. zł

Dodano: 02-10-2019
Publikator: Krajowa Informacja Skarbowa
Kategorie :

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 lipca 2019 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2019.1.MF) uznał, że tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych np. GAP podstawą ubezpieczenia jest wartość samochodu, do której odwołuje się ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. W sytuacji gdy wartość przyjęta na polisach GAP mieści się w limicie 150.000 zł, to całą składkę należy wliczyć w koszty, a jeśli przekracza się tę kwotę, to zalicza się ją proporcjonalnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT.

W rozpoznawanej sprawie spółka wykorzystuje w swojej działalności pojazdy osobowe. Samochody podlegają ubezpieczeniu AC, OC, NW i GAP. Spółka nabrała wątpliwości, czy ubezpieczenie typu GAP objęte jest którymkolwiek z limitów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 49 lub pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie spółki, ubezpieczenie GAP, którego wartość jest niezależna od wartości pojazdu, nie podlega ograniczeniu wynikającemu z ww. przepisów, ponieważ nie ma ono charakteru wydatku eksploatacyjnego.

Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej wskazał, że wątpliwość spółki dotyczy, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie ubezpieczenie dla potrzeb stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 i pkt 51 ustawy o CIT, tj. czy ubezpieczenie typu GAP objęte jest którymkolwiek z limitów opisanych w jednym z dwóch wspomnianych przepisów. Podkreślił, że przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT ograniczenie wysokości składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, które mogą zostać zaliczone do kosztów, dotyczy wyłącznie składek, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu.

W interpretacji przypomniano, że ubezpieczenie GAP to inaczej ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej, czyli kradzieży bądź zniszczenia samochodu. Stanowi ono uzupełnienie polisy AC, z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie GAP pozwala otrzymać dodatkowe odszkodowanie, które pokrywa co do zasady różnicę pomiędzy sumą, za jaką auto zostało kupione, wyleasingowane lub wynajęte, a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC, które jest określane na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

Dyrektor KIS, uznał, że z powyższego wynika zatem, że ubezpieczenie GAP odnosi się do wartości samochodu. W związku z tym, mając na względzie treść art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, który stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, stwierdzić należy, że tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych np. GAP podstawą ubezpieczenia jest wartość samochodu, do której odwołuje się ustawodawca w przywołanym artykule.

Tym samym, dyrektor KIS uznał, w sytuacji gdy wartość przyjęta na polisach GAP mieści się w limicie 150.000 zł, to całą składkę należy wliczyć w koszty, a jeśli przekracza tę kwotę, to zalicza się ją proporcjonalnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT.

Odnosząc się natomiast do ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT dyrektor KIS wskazał, że dotyczy ono wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego i nie odnosi się do składek na ubezpieczenie, tym samym przepis ten nie będzie miał zastosowania w sprawie.

Interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2019.1.MF jest dostępna w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz