Skandia Życie zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych

Dodano: 30-03-2016

UOKiK zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Skandia Życie TU SA. zobowiązało się do ich obniżenia.

Skandia Życie TU SA. zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych w umowach zawartych na podstawie 67 wzorców umownych. W związku z powyższym, koszty likwidacji polis z regularną składką nie będą wyższe niż 29 proc. wartości umowy, a z roku na rok ta kwota będzie maleć o 1 lub 2 proc. W przypadku likwidacji umów ze składką jednorazową opłata nie będzie wyższa niż 6 proc. wartości tej umowy.

Do tej pory zobowiązanie obniżenia opłaty złożyły: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Sopockiego TUnŻ Ergo Hestia, UNIQA TUnŻ, TUnŻ WARTA, TUnŻ Aegon SA, Compensa TUnŻ SA, Generali Życie TU SA oraz Open Life TUnŻ SA. Jako ostatnie do tej grupy dołączyło Skandia Życie TU SA.

W ogólnym komunikacie prasowym UOKiK po raz kolejny przypomina, że „przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży - bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.”

 

wstecz