Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach turystycznych

Dodano: 25-07-2016
Kategorie :

W piątek (22.07.2016 r.) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o usługach turystycznych. Zmieniony akt prawny nakłada na biura podróży obowiązek wnoszenia do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składki w wysokości nawet 30 zł od każdego klienta. Nowelizacja stawia sobie za cel zapewnienie lepszej ochrony turystów w przypadku niewypłacalności touroperatorów.

Nowe przepisy zakładają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, finansowanego składkami wpłacanymi przez biura podróży. Wysokość składki, jaką mają wnosić operatorzy, zostanie określona w rozporządzeniu do nowelizacji. Wiadomo dziś, że jej wysokość ma mieścić się w przedziale 0-30 zł od każdego klienta.  

Z symulacji dołączonej do ustawy wynika, że TFG zyska ok. 30 mln zł rocznie przy składce ustalonej na poziomie 12,5 zł. Prawdopodobnie wysokość składki będzie zależała od wykorzystywanego rodzaju środka transportu i miejsca pobytu. I tak, „15-złotową składką mogłyby być obłożone imprezy na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego; składkę w wysokości 10 zł wnosiliby touroperatorzy organizujący imprezy w Europie i poza nią, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego; stawka 0 zł dotyczyłaby imprez odbywających się na terenie państw graniczących z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego” – czytamy w komunikacie PAP.  Natomiast, jak informował Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki, składki nie będą płacone od wycieczek organizowanych na terenie Polski.

Wiceminister przyznał, że jest świadomy tego, że nałożone opłaty będą prawdopodobnie nałożone na klientów biur podróży. Jednak uważa, że klienci wolą zapłacić więcej, „by mieć 100-proc. pewność, że przy upadku biura podróży jest gwarancja pewnego i szybkiego odzyskania pieniędzy".

Zgodnie z brzmieniem ustawy, w przypadku niewypłacalności touroperatorów, w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z podstawowego systemu zabezpieczeń (I filar), a następnie - z systemu uzupełniającego (II filar - TFG). Nowa instytucja ma zapewniać dodatkowe środki, na wypadek gdyby wypłata z ubezpieczenia biura nie wystarczyła na pokrycie roszczeń jego klientów, bądź w przypadku, gdy organizator nie mógłby zapewnić powrotu swoich klientów do kraju. 

Obowiązek uiszczania opłat do TFG będzie obejmować jedynie biura podróży wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z siedzibą w Polsce. Poza tym, podmioty będą zobligowane do przekazania klientom, którzy zapłacą min 10 proc. ceny wycieczki, pisemnego potwierdzenia odprowadzania składek do TFG oraz informacji o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z Funduszu. Kontrolę nad przebiegiem tego procesu oraz regularnego wpłacania składek do TFG będą sprawować marszałkowie województw oraz minister sportu. 

Nowelizacja ustawy została przekazana do Senatu.

wstecz