Samodzielna wycena szkód przez klientów ERGO Hestii

Dodano: 02-05-2022
Publikator: informacja prasowa

ERGO Hestia udostępniła klientom wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie przeznaczone do samodzielnej wyceny szkód komunikacyjnych.

W trakcie zgłaszania szkody następuje analiza dokumentacji zdjęciowej oraz weryfikacja uszkodzenie pojazdu. Ułatwia i przyspiesza to proces przyznawania odszkodowania.

Jak skorzystać z narzędzia? Zaraz po zgłoszeniu szkody klient dostaje indywidualny link do aplikacji. W dalszej kolejności poszkodowany przesyła zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Na podstawie numeru VIN jest on identyfikowany przez technologię, po czym obliczana jest proponowana kwota odszkodowania. Określany jest rozmiar, rodzaj, lokalizacja i kwalifikacja uszkodzeń. Tak obliczona propozycja odszkodowania przedstawiana jest klientowi.

wstecz