Sąd unieważnił umowę z UFK

Dodano: 08-07-2016
Publikator: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Sygnatura: II C 1484/15

W wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r. (sygn. akt II C 1484/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa unieważnił umowę ubezpieczenia grupowego na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „PARETO II”,  zawartą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Open Finance S.A. Wyrok otworzył posiadaczom ubezpieczenia PARETO II żądania od ubezpieczyciela zwrotu całości wpłaconych środków bez względu na aktualny stan ich rachunków. W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r.

Sąd stwierdził, że ryzyko inwestycyjne zostało w całości przerzucone na klientów towarzystwa, a jednocześnie z umów nie wynikało, w jaki sposób ustalana była wartość obligacji, w które inwestowali. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że ryzyko inwestycyjne zostało w całości przerzucone na klientów zakładu ubezpieczeń, gdyż klienci TUnŻ EUROPA nie mieli możliwości oszacowania ryzyka, jakie podejmowali, przystępując do umowy z zakładem ubezpieczeń. Zdaniem Sądu, w umowie brakowało informacji, w jaki sposób towarzystwo ustalało wartość obligacji nabywanych do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Mec. Tomasz Majkowycz z MKP Kancelaria Prawna, który reprezentował w sprawie klientkę zakładu ubezpieczeń podkreślił, że orzeczenie warszawskiego sądu może pomóc dziesiątkom tysięcy osób, które straciły na inwestycji w PARETO II. Na mocy wyroku będą mogli żądać zwrotu całości wpłaconych środków, niezależnie od tego jaka jest aktualna wartość ich rachunków. 

- Sam fakt wydania tego typu wyroku będzie stanowił dla każdego sądu przesłankę do zasądzenia zwrotu nienależnie pobranych przez towarzystwo ubezpieczeń składek –wyjaśnił mecenas. - Jedynym sposobem na odzyskanie całego zainwestowanego kapitału jest wykazanie nieważności umowy – dodał.

Spór miedzy zakładem ubezpieczeń a klientami dotyczył głównie wysokich opłat likwidacyjnych. Byli posiadacze polis PARETO II domagali się zwrotu opłaty likwidacyjnej. Z powodu strat funduszu powiązanego z produktem zaczęli szukać innego sposobu na odzyskanie całości wpłaconych środków.

Wyrok z dnia 23 czerwca 2016 r. jest pierwszym wyrokiem unieważniającym tego typu umowę. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: portal Inwestycje.pl

wstecz