Sąd orzekł, że cała umowa na „polisolokaty” jest nieważna

Autor: Piotr Czublun, Monika Kozłowska

Dodano: 18-08-2015
Kategorie :
Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że nie tylko opłata likwidacyjna w produktach finansowych, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem, jest niedozwolona. Zakwestionował całą treść umowy i uznał za nieważną.
 
Klient wykupił polisę ubezpieczenia grupowego z funduszem strukturyzowanym. Ubezpieczenie gwarantowało wypłatę zainwestowanego kapitału po 15 latach. W przypadku wcześniejszego zerwania przewidywało wysoką opłatę likwidacyjną. Zyski i straty finansowe na tym produkcie zależały od wskaźników indeksu, do których klienci nie mieli dostępu. Sąd rozpatrując tę sprawę orzekł, że umowa określała świadczenie, do spełnienia którego zobowiązał się ubezpieczony, natomiast świadczenie ubezpieczyciela w tych umowach nie zostało określone. Nieznany był sposób jego wyliczenia a jego wysokość zależała od arbitralnych decyzji ubezpieczyciela, na które ubezpieczony nie miał wpływu.

Pliki do pobrania

wstecz