Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną w sprawie zaniżenia odszkodowania

Dodano: 08-11-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

W wyniku pożaru rodzina rolnika straciła dom i jeden z budynków gospodarczych. Ustalając wysokość szkody, ubezpieczyciel dwukrotnie odliczył stopień zużycia budynków. Rzecznik informuje o zaniżeniu należnej wypłaty i składa skargę nadzwyczajną.

W lipcu 2016 roku, w wyniku burzy i wywołanego nią pożaru, miejsce zamieszkania rolnika z południa Polski oraz jeden z budynków znajdujących się w jego gospodarstwie uległy zniszczeniu. W związku z tym, właściciel gospodarstwa zgłosił szkodę ubezpieczycielowi i liczył na zgodną z umową wypłatę odszkodowania. Natomiast ubezpieczyciel, podczas ustalenia wysokości szkody, ponownie odliczył stopień zużycia budynków, w efekcie czego doprowadził do podwójnego szacowania wartości. Wskutek takiego sposobu wyliczania, zamiast blisko 80 tys. zł poszkodowany otrzymał nieco ponad połowę tej sumy. Sprawa znalazła się w sądzie.

Sądy, które orzekały w tej sprawie, podzieliły zdanie ubezpieczyciela. Zostało przez nich stwierdzono, iż „uwzględnienie stopnia zużycia budynku na etapie ustalania rozmiaru szkody pozwala na ustalenie rozmiaru doznanego uszczerbku zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy”. Jednak Rzecznik Finansowy podjął decyzję o wniesieniu skargi nadzwyczajnej.

– Gdyby zastosować prezentowany w orzeczeniach stanowiących podstawę niniejszej skargi sposób obliczenia wysokości szkody, polegający na ponownym odliczeniu od wysokości szkody stopnia zużycia budynków, doprowadziłoby to do sytuacji podwójnego szacowania wartości, a w konsekwencji doprowadziłoby to do zaniżenia należnego odszkodowania, które ze swej natury ma spełniać funkcję kompensacyjną – zauważa prof. ucz. dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wyrok Sądu Okręgowego jest sprzeczny z przepisami prawa, właściwymi dla stosunku zobowiązaniowego łączącego strony sporu. Wyrok ten pozbawił ubezpieczonego należnego mu odszkodowania.

– Zasada ta wiąże się bezpośrednio z zasadą bezpieczeństwa prawnego i sprawiedliwości społecznej, które powinny skutecznie zabezpieczać dobra życiowe człowieka oraz jego interesy – dodaje Mariusz Golecki.

Obecnie, Rzecznik Finansowy wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Okręgowego i orzeczenie co do istoty sprawy, zgodnie z żądaniem pozwu.

wstecz