Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń trafił do Sejmu

Dodano: 22-08-2017

W dniu 21 sierpnia 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W dniu 22 sierpnia br. został on skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Projekt dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. (czytaj więcej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD)). Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji.

Zgodnie z założeniami dyrektywy, klienci powinni korzystać z ochrony na jednakowym poziomie niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji. W związku z tym zasadnicze znaczenie mają równe warunki prowadzenia działalności przez dystrybutorów ubezpieczeń. Dyrektywa obejmuje więc swoim zakresem wszystkie podmioty prowadzące dystrybucję ubezpieczeń, niezależnie od kanału dystrybucji.

Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Podział ten dotyczy również osób wykonujących czynności brokerskie oraz osób wykonujących czynności agencyjne (tzw. OWCA). W konsekwencji proponuje się zachować podział na czynności agencyjne i działalność agencyjną wykonywaną przez agentów ubezpieczeniowych oraz czynności brokerskie i działalność brokerską wykonywaną przez brokerów ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej: Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz