RPP apeluje do zakładów ubezpieczeń o zmiany OWU odnoszące się do zaburzeń psychicznych

Dodano: 19-12-2019
Publikator: Rzecznik Praw Pacjentów

Rzecznik Praw Pacjentów wystąpił do towarzystw ubezpieczeń z apelem o dokonanie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie osób przechodzących kryzys psychiczny.

W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży ubezpieczeniowej, o czym sygnalizują go ubezpieczeni pacjenci. Zarzuty Rzecznika dotyczą m.in. sytuacji, gdy osobie ubezpieczonej zakład ubezpieczeń odmawia przyznania świadczenia, gdy hospitalizacja odbywa się w ośrodku dla psychicznie chorych, a nie w szpitalu. Innym wymienionym przez RPP przypadkiem jest równoznaczne traktowanie przez towarzystwa ubezpieczeń zaburzeń psychicznych z uzależnieniami – często towarzystwa wyłączają swoją odpowiedzialność, gdy do hospitalizacji dojdzie z ww. przyczyn.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do podmiotów ubezpieczeniowych o dokonania analizy i korekt swoich zapisów w OWU. RPP chce, aby zakłady ubezpieczeń rozważyły możliwości złagodzenia obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Ponadto, RPP uważa, ze oczekiwania i potrzeby osób dotkniętych problemami psychicznymi powinny być dostrzegane i respektowane w branży ubezpieczeniowej. W związku z tym wyszedł z propozycją stworzenia dedykowanego im produktu. Została ona przedstawiona Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Jak podał RPP, niektóre zakłady ubezpieczeń odpowiedziały na apel w pozytywny sposób, zapewniając o  gotowości do podjęcia korekt obowiązujących OWU.

wstecz