RF: ZU powinny zwracać koszty udziału pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym

Dodano: 17-09-2018

Zakończył się etap konsultacji publicznych do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Na stronie Senatu zostały umieszczone opinie 22 instytucji, w tym Rzecznika Finansowego, który wskazał na potrzebę kompensacji kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym przez zakłady ubezpieczeń.

Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który opracowują dla poszkodowanych opinie dot. roszczeń i ich wysokości. 

RF odwołał się do kwestii wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kancelarii odszkodowawczych. Jednak jak podniósł, w projekcie nie zawarto żadnych sankcji za niewykonanie tego przepisu.

Ponadto, RF zwrócił uwagę, że zabezpieczenie finansowe kancelarii ochroną ubezpieczeniową nie jest „najszczęśliwszych rozwiązaniem”. Jak napisał RF w uwagach, „nie można wykluczyć, że ze strony ubezpieczycieli pojawią się stawki zaporowe powodujące trudność spełnienia tego obowiązku”. Ponadto, przepis ten oznaczałby, że zakłady ubezpieczeń będące w pozycji oponenta kancelarii miałyby wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów. Zdaniem RF, najlepszym rozwiązaniem byłby podział wypłaty na dwie części i bezpośrednie przekazywanie honorarium dla kancelarii i kwoty odszkodowania osobie uprawnionej.

„Można też rozważyć, wzorem rozwiązań zagranicznych, obciążenie nierzetelnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań zakładów ubezpieczeń kosztami związanymi z wynagrodzeniem (prowizją) kancelarii. Na takie rozwiązanie wskazał Sąd Najwyższy, który w uchwale siedmiu sędziów z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11) stwierdził, że nieuzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”, napisał Rzecznik w uwagach.

Podkreślił, że przy wprowadzeniu regulacji branży odszkodowawczej może też zająć się kwestią kompensacji kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym, nakładając na nią stosowne przepisy. „W praktyce bowiem ubezpieczyciele – mimo uchwały Sądu Najwyższego – piętrzą trudności przy dochodzeniu tego rodzaju roszczeń, stąd też w praktyce obrotu roszczenia te nie są egzekwowane”.     

Ponadto, RF wymienił w uwagach problemy dot. obszaru dochodzenia roszczeń, które powinny znaleźć się w projekcie. Należą do nich m.in. kwestie dochodzenia roszczeń w ramach odpowiedzialności kontraktowej oraz wskutek czynu niedozwolonego, profesjonalizacja zawodu doradcy odszkodowawczego oraz rozszerzenie przepisów na klientów, którzy korzystają z innych usług kancelarii odszkodowawczych.

Uwagi Rzecznika Finansowego są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz