RF z wnioskiem do prezydenta dot. uregulowania kwestii „uśpionych polis”

Dodano: 19-05-2017

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Rzecznik Finansowy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uregulowanie kwestii „uśpionych polis”.

Aleksander Daszewski, radca prawny z biura Rzecznika Finansowego wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, że pojawia się coraz więcej osób, które poszukują informacji o polisach bliskich, a nie wiedzą, w jakim zakładzie taka umowa była zawarta i nie znają szczegółów umowy.

Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub o doświadczenia Polskiej Izby Ubezpieczeń skupiającej wszystkie zakłady ubezpieczeń.

Kolejną propozycją Rzecznika jest nałożenie na towarzystwa ubezpieczeń obowiązku zawiadamiania uprawnionego o możliwości uzyskania świadczenia, po wcześniejszym powzięciu informacji o śmierci ubezpieczonego.

Rzecznik Finansowy zaproponował również nałożenie obowiązku przekazywania przez zakłady ubezpieczeń gminie, na terenie której mieszkał ubezpieczony, informacji o jego śmierci.

wstecz